Komplettera för behörighet

Både äldre Vux2001-kurser och nyare Vux12-kurser kan utgöra kompletteringar för grundläggande och särskild behörighet.

Kompletteringar påverkar meritvärdet

Kompletteringar för grundläggande och/eller särskild behörighet påverkar meritvärdet oavsett om det höjer eller sänker. 

Grundläggande behörighet

Nivån som krävs för grundläggande behörighet i svenska respektive engelska är Svenska 3 och Engelska 6. 

Tips. För att bli behörig, behöver en sökande inte visa underliggande nivåer (Svenska 1 och 2 och Engelska 5), men kurserna kan påverka meritvärdet i de fall det höjer. Det är därför bra att uppmana sökande att ladda upp eller skicka in även underliggande nivåer.

Viktning ger större genomslag 

Eftersom alla kompletteringar viktas med 1,2* får varje betygsvärde, högt eller lågt, större genomslag. Antagningssystemet tar med de kompletteringar som är förmånligast för den sökande, så han eller hon behöver inte själv räkna ut vilka kompletteringar som ska ingå.

*) Sökande med IB-betyg får inte vikta kompletteringar.

Se exemplet med Dieter från Tyskland
Dieter har kompletterat både för grundläggande och särskild behörighet på Komvux. Hans tyska medelvärde omräknat till svenska skalan ger honom ett preliminärt meritvärde på 15,67.

Kompletteringen i Svenska 1 med betyget C (=15,00) kan vid en första anblick se ut att sänka hans meritvärde, men eftersom alla kompletteringar multipliceras med faktorn 1,2 får betyget C istället värdet 18,00 (15,00 x 1,2) och ska alltså räknas med, eftersom det höjer Dieters meritvärde. 

Betygsexempel: Dieters meritvärde steg för steg, på Antagning.se

Särskild behörighet 

Tänk på. Kompletteringar för särskild behörighet räknas alltid med, oavsett om de höjer eller sänker. 

Betygsexempel: Anna har en gymnasieutbildning från Ryssland, på Antagning.se

Kompletteringar som inte påverkar meritvärdet

Det finns också andra former av kompletteringar som görs för behörighet, som INTE påverkar meritvärdet: behörighet i ämnen från folkhögskola, kurser i basår från högskola och test i svenska och engelska, exempelvis TISUS och TOEFL.

Senast uppdaterad: 8 mars 2022