Lyssna

Komplettera för grundläggande behörighet

Om du är osäker på om avgångsbetyget ger grundläggande behörighet eller inte, använd checklistan under relaterat material.

Tips: Har en sökande en gång uppfyllt de formella kraven för grundläggande behörighet är han eller hon också fortsättningsvis behörig. 

Äldre kurser möjliga till 1 juli 2021

Om sökande saknar rätt nivåer i svenska och engelska kan han eller hon komplettera med godkänt betyg i Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, alternativt Svenska 2 och Engelska 5 fram till och med 1 juli 2021.

Behörighetstabellen bästa verktyget

Är du osäker på nivån i svenska och engelska, stäm av med behörighetstabellen i bedömningshandboken. 

För svenska

För svenska gäller koden 6560L0 och 6560S0:

Behörighetsöversikt för svenska i bedömningshandboken

För engelska

För engelska gäller ämnes koden 60300:

Behörighetsöversikt för engelska i bedömningshandboken 

Skärpta krav efter 1 juli 2021

Det är bara vid brister i behörigheten som man måste vara uppmärksam på datumet för skärpta krav. 

Se exempel med komplettering före och efter detta datum

Senast uppdaterad: 2 september 2020