Komplettera för grundläggande behörighet

Om du är osäker på om avgångsbetyget ger grundläggande behörighet eller inte, använd checklistan under relaterat material.

Bra att veta: Har en sökande en gång uppfyllt de formella kraven för grundläggande behörighet är han eller hon också fortsättningsvis behörig. 

Stäm av så här i avgångsbetyget


Sofia Ericson, UHR, visar hur du identifierar kompletteringar för grundläggande behörighet.  Film 3:30. 

Äldre kurser möjliga till 1 juli 2025

Om sökande saknar rätt nivåer i svenska och engelska kan han eller hon komplettera med godkänt betyg i Svenska 2 och Engelska 5 fram till och med 1 juli 2025. 

Bra att veta: Det är inte längre möjligt att komplettera med de äldre kurserna Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, men givetvis kan sökande som har gjort det tidigare tillgodoräkna sig dem för grundläggande behörighet. 

Behörighetstabellen bästa verktyget

Är du osäker på nivån i svenska och engelska, stäm av med behörighetstabellen i bedömningshandboken. 

För svenska

För svenska gäller koden 6560L0 och 6560S0:

Behörighetsöversikt för svenska i bedömningshandboken

För engelska

För engelska gäller ämnes koden 60300:

Behörighetsöversikt för engelska i bedömningshandboken 

Skärpta krav efter 1 juli 2025

Det är bara vid brister i behörigheten som man måste vara uppmärksam på datumet för skärpta krav. 

Se exempel med komplettering före och efter detta datum

Senast uppdaterad: 20 juli 2022