Observera skillnaden: meritpoäng för examen respektive slutbetyg

Skillnader i meritpoängsfördelning för gymnasieexamen och slutbetyg. Max 2,5 meritpoäng gäller får båda. Poängen läggs till jämförelsetalet

Kurs som krävs för behörighet ger aldrig meritpoäng             

Tänk på. Reglerna för hur meritpoängskurser räknas i jämförelsetalet för sökande med slutbetyg respektive examen skiljer sig åt. Utökade meritpoängskurser i slutbetyg räknas inte med i meritvärdet. För gymnasieexamen gäller det motsatta; här räknas även betygsvärdet in i meritvärdet.                 

Gymnasieexamen

För att få meritpoäng krävs betyg i varje meritkurs.

Slutbetyg

Meritpoäng ges även för underliggande nivåer. Om sökande kompletterat med Vux12-kurs ges meritpoäng för motsvarande äldre kurs (för motsvarande äldre kurs se utbytestabellen i handboken).

Meritpoäng i moderna språk

Kurs i moderna språk

Meritpoäng gymnasieexamen (max 1,5)

Meritpoäng slutbetyg (max 1,5)

Moderna språk 3

 

0,5 meritpoäng

0,5 meritpoäng

Moderna språk 4

 

1,0 meritpoäng

0,5 meritpoäng
(om steg 3 krävs för behörighet ges 1,0 m-poäng för steg 4)

Moderna språk 5

0,5 meritpoäng

0,5 meritpoäng

Moderna språk lägst nivå 2 om sökande fått meritpoäng nivå 4 för annat språk

0,5 meritpoäng

0,5 meritpoäng

För meritpoäng i B- och C-språk, se Bedömningshandboken

Meritpoäng i matematik 

Kurs i matematik

Meritpoäng gymnasieexamen (max 1,5)

Meritpoäng slutbetyg (1,0)

Matematik B/2 a, b el. c

0,5 meritpoäng

0,5 meritpoäng

Matematik C/3 b eller c

0,5 meritpoäng

0,5 meritpoäng

Matematik D/4

0,5 meritpoäng

0,5 meritpoäng

Matematik E/
Matematik 5

1.0 meritpoäng

0,5 meritpoäng

Matematik specialisering

0,5 meritpoäng per kurs

----

Meritpoäng i engelska

Kurs i engelska

Meritpoäng gymnasieexamen (max 1,0)

Meritpoäng slutbetyg (max 1,0)

Engelska B/6

 ---

0,5 meritpoäng

Engelska C
(EN1203)/ Engelska 7

1,0 meritpoäng

0,5 meritpoäng

 

Senast uppdaterad: 3 februari 2023