Lyssna

Ny på jobbet?

Universitets- och högskolerådet (UHR) är en av flera myndigheter som arbetar med studierelaterad information. Här på sidan ger vi dig som är ny på jobbet en introduktion till UHR:s vägledarsidor och sätter in de olika ämnesområdena i ett sammanhang.

Antagningsregler – överblick och metodik 

Under flikarna Svenska respektive utländska meriter i antagning hittar du förtydligande exempel på hur antagningsreglerna tillämpas för svensk och utländsk gymnasie- utbildning.

Upplägget är särskilt utformat för dig som vägleder inför kompletteringsstudier på komvux: se hur man identifierar obehörigheter i äldre betyg och vilka kurser som motsvarar varandra för behörighet och meritvärdering. 

En introduktion till regelverket hittar du under Snabbkurs i regeltänk

UHR:s vägledarsidor en av flera informationskällor

Exemplen här på vägledarsidorna utgör den pedagogiska länken mellan informationen på Antagning.se och den digitala bedömningshandboken. De ger sammanhang och förklarar principer, medan bedömningshandboken ger hela bilden av tillämpning av regelverket. 

Hur tillträdes-  och tillämpningskedjan hänger ihop, framgår av avsnittet Formella förutsättningar

Studera.nu ger allmän information 

På Studera.nu kan blivande studenter bilda sig en uppfattning om livet som student och jämföra olika utbildningar med verktyget Hitta och jämför utbildning. Webbplatsen rymmer både information och inspiration för den som funderar på högskolestudier - på svenska, engelska och även andra språk. 

Bedömning av utländsk utbildning 

Den som har en utländsk utbildning kan få den bedömd av UHR. Vi gör bedömningar av utländska utbildningar på gymnasial, eftergymnasial, yrkes- och akademisk nivå. 

Den som vill läsa vidare och behöver komplettera sin utländska utbildning vid komvux tjänar på att ansöka om en bedömning redan i samband med studier vid SFI.

All information som du behöver i tjänsten finns på UHR:s webbplats.

Vägledning inför en utlandsvistelse 

Här hittar du verktyg, tips och informationsmaterial för att ge stöd före, under och efter en utlandsvistelse. Läs mer om "Ivägledning" 

Resursbank för din vägledningsvardag

Via länkarna högre upp här på fliken Material, film och fördjupning har vi samlat presentationer (för storgrupper), meritvärderingsexempel, checklistor och guider. Här hittar du också filmer från våra informationsdagar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om regelverket för antagning, fortbildning, nya rapporter och beslut: Anmäl dig till nyhetsbrevet via formulär här

Fråga oss

Hur regelverket tillämpas i enskilda fall är de vanligaste frågorna vi får. För att vi ska kunna ge dig korrekt svar, vill vi gärna se betygshandlingen. Därför ser vi helst att du mejlar oss. 

Vi svarar också på frågor om bedömningsärenden och utlandsstudier. Spara gärna länken till våra kontaktsidor:  www.uhr.se/syvkontakt 

Fråga andra

Då många vägledare är osäkra på om det är UHR eller Skolverket som bäst svarar på frågor som uppstår i samband med anmälan till högskolan, har vi tagit fram en presentation som visar på våra olika ansvarsområden

Fler myndigheter och andra aktörer

Vår samlingssida ger en överblick och tipsar om andra myndigheters vägledarinformation och andra användbara källor.

Till andra aktörer med vägledarinfomation 

Senast uppdaterad: 8 november 2019