Urvalsgrupper

De båda meritvärderingsexemplen med Hugo här ger en bra bild av skillnaden mellan de båda urvalsgrupperna.

Betygsgrupp I, BI  

Gäller den som är behörig med enbart IB-examen och den som läst en kurs parallellt med IB-examen.

Tänk på. Den eller de kurser som lästs parallellt ska vara avslutade före den 19 juni samma år som IB-examen utfärdas. 

Betygsexempel: Hugo är behörig med sin IB-examen

Betygsgrupp II, BII

Gäller sökande med IB-examen och kompletterande betyg från gymnasieskola, gymnasial vuxenutbildning eller annan behörighetsgivande kurs som avslutats efter IB-examen. 

Tänk på. Gäller även den som har retakes tagna efter att certifikat eller IB-examen utfärdats.

Behörighetskompletteringar räknas bara med i grupp II.

Betygsexempel: Fatima har kompletterat och deltar i BII, på Antagning.se

Olika meritvärden i olika urvalsgrupper

Den som är behörig och har höjt sitt meritvärde genom så kallade retakes prövas i både BI och BII: i BI med det ursprungliga meritvärdet och i BII med det nya. 

Senast uppdaterad: 8 mars 2022