Lyssna

Euroguidance arbetar för dig

Euroguidance Sweden är en informationsresurs för dig som arbetar med vägledning och som söker stöd i arbetet med internationella frågor.

Vare sig det handlar om att ta kontakt med kollegor i Europa, diskutera möjligheter till att bli involverad i ett internationellt projekt eller svara på frågor från en individ som vill studera utomlands, är du välkommen att mejla oss på:

euroguidance.sweden@uhr.se.

Vi främjar den internationella dimensionen inom vägledning 

Euroguidance Sweden arbetar på uppdrag av Europeiska kommissionen för att främja internationell rörlighet för individen, genom att erbjuda stöd till vägledare. I uppdraget ingår även att bidra till vägledares egen kompetensutveckling genom internationellt samarbete samt att sprida kännedom om den politiska utvecklingen på vägledningsområdet i Europa.

Vi hjälper dig som är vägledare att hitta rätt bland de möjligheter som finns. Genom våra kontakter med andra Euroguidance-center i Europa får vi både insyn och god överblick över vad som händer på utbildnings-, arbets- och vägledningsfronten inom EU.  Om du får en svår fråga från din sökande kan vi hjälpa dig att hitta svaren. I vårt webbibliotek kan du ta del av aktuella utredningar, rapporter och statistik med koppling till internationella vägledningsfrågor. Beslut, överenskommelser och andra styrdokument som underlättar individens rörlighet, hittar du här på UHR:s vägledarsidor, där vi också har samlat verktyg för vägledningsarbetet. 

Under rubriken Aktuellt och i UHR:s nyhetsbrev kan du följa vad som händer på det internationella vägledningsområdet.

Kanal för frågor om Sverige

Euroguidance Sweden sprider också information och kunskap om utbildning och vägledning i Sverige till vägledare, myndigheter och organisationer i övriga EU-länder. Till vår hjälp har vi bland annat den europeiska portalen för utbildningsmöjligheter och kvalifikationer i Europa (Portal for Learning Opportunities and Qualifications in Europe).

Vi har också tagit fram en beskrivning av det svenska vägledningssystemet på engelska - Career Guidance in Sweden. Den kan vara bra att ha om du ska träffa kollegor i ett annat land eller kanske ta emot ett besök på hemmaplan.

Ett av 34 resurscenter

Euroguidance nätverket består av nationella informations- och resurscenter för vägledning i 34 länder i Europa. Nätverket bildades 1992 på initiativ från Europeiska kommissionen. Bakgrunden var att vägledning ansågs och fortfarande anses ha en viktig roll att fylla inom ramen för EU: s utbildnings- och sysselsättningspolitik. Man talar om livslång vägledning till stöd för det livslånga lärandet och sätter en stor tilltro till vägledningens förmåga att bidra till en ökad rörlighet mellan länderna. Redan 1995 bildades svenska Euroguidance och idag utgör vi en del av främjandeverksamheten vid Universitets- och högskolerådet.

Euroguidancenätverkets webbplats hittar du information om vägledning i de andra länderna och kontaktinformation till alla center. Där finns även ett nyhetsbrev.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2018