Euroguidance arbetar för dig

Euroguidance Sweden arbetar för en internationalisering av vägledningsfältet. Vi erbjuder information och kompetensutveckling för dig som arbetar med vägledning och som söker stöd i arbetet med internationella frågor.

Europakarta med länder som ingår i nätverket

Vare sig det handlar om att hitta möjligheter till eget internationellt utbyte eller för att ge svar på frågor från individer som vill studera utomlands, är du välkommen att e-posta dina frågor till Euroguidance Sweden:

euroguidance.sweden@uhr.se

Vi främjar den internationella dimensionen inom vägledning 

Euroguidance Sweden arbetar på uppdrag av Europeiska kommissionen för att bredda perspektivet på vägledning. Här ingår att bidra till internationellt utbyte och samarbete mellan vägledare och andra intressenter inom vägledningsområdet.

I arbetet ingår även att sprida kännedom om relevant utveckling inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet i Europa. Genom vårt nyhetsflöde  kan du ta del av aktuella händelser samt nya rapporter och publikationer med bäring på vägledning och mobilitet.

Följ Euroguidance nyhetsflöde för det internationella vägledningsområdet

Kanal för frågor om Sverige

Euroguidance Sweden sprider också information om vägledning i Sverige till vägledare, myndigheter och organisationer i övriga EU-länder. Det gör vi bl a på Euroguidance-nätverket webbplats under rubriken "National Guidance Systems" och via "The European inventory of lifelong guidance systems" som erbjuds via EU-myndigheten Cedefops nätverk CareersNet. Du når webbplatserna via länkarna:  

Översikt över Europas vägledningssystem, på Euroguidance.eu

Inventory of lifelong guidance systems and practices, Cedefops webbplats

De här beskrivningarna av det svenska vägledningssystemet kan vara bra att ha om du ska träffa kollegor i ett annat land eller kanske ta emot ett internationellt besök på hemmaplan.

Ett av 34 Euroguidance-center

Euroguidance-nätverket består av nationella informations- och resurscenter för vägledning i 34 länder i Europa. Nätverket bildades 1992 på initiativ från Europeiska kommissionen. Bakgrunden var att vägledning ansågs och fortfarande anses ha en viktig roll att fylla inom ramen för EU: s utbildnings- och sysselsättningspolitik. Man talar om livslång vägledning till stöd för det livslånga lärandet och sätter en stor tilltro till vägledningens förmåga att bidra till en ökad rörlighet mellan länderna. Redan 1995 bildades svenska Euroguidance och idag utgör vi en del av främjandeverksamheten vid Universitets- och högskolerådet.

Euroguidance-nätverkets webbplats hittar du kontaktinformation till alla center. Där finns även ett nyhetsbrev som man kan prenumerera på:

Euroguidance.eu

Euroguidance logotyp.

Senast uppdaterad: 3 april 2024