För din omvärldsbevakning

Det händer mycket intressant inom det internationella vägledningsfältet. Oavsett om du är yrkesverksam vägledare eller ansvarig för en vägledningsverksamhet hoppas vi att våra länktips till internationella vägledarorganisationer och nätverk kan underlätta och din omvärldsbevakning.

IAEVG 

IAEVG står för International Association for Educational and Vocational Guidance.

Det är en världsomspännande förening för vägledare och vägledarföreningar i olika länder. På deras webbplats kan man ta del av ett nyhetsbrev och läsa om den årliga konferensen som arrangeras på olika håll i världen.

IAEVG:s webbplats

Cedefop

Cedefop står för europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning.

Inom ramen för EU-myndigheten Cedefop:s Lifelong Guidance project kan vägledare och andra intressenter på vägledningsområdet ta del av forskning och rapporter kring livslång vägledning och utvecklingen på vägledningsområdet i Europa. 

Lifelong Guidance, Cedefop:s webbplats

CareersNet

Cedefop skapade nätverket CareersNet för att kunna samla in jämförbar och tillförlitlig information på europeisk nivå inom livslång vägledning och karriärutveckling. Den samlade informationen ger en övergripande bild över nationella vägledningssystem. Euroguidance Sweden är svensk representant i nätverket.

Om CareersNet på Cedefop:s webbplats

VALA

VALA är ett nätverk vägledarutbildare vid institutioner för högre utbildning i Norden och Baltikum. 18 partnerinstitutioner har gått ihop och etablerat ett nätverk för att bättre kunna förbereda karriärrådgivare och vägledare för de olika målgrupper som de arbetar med. Ett huvudfokus ligger på utbildning för dem som arbetar med vuxna.

VALA:s webbplats

ICCDPP

ICCDPP står för International Centre for Career Development and Public Policy

Organisationen främjar internationellt utbyte av kunskap och information om frågor som rör offentlig politik och karriärutveckling i världen. De anordnar med jämna mellanrum symposier för beslutsfattare och forskare i olika delar av världen.

Samlingssida med nyheter, Career News

NICE

Nice är ett europeiskt nätverk för akademisk utbildning för personer som utövar karriärvägledning. NICE består av företrädare för mer än 50 institutioner för högre utbildning från mer än 30 europeiska länder.

NICE-nätverkets webbplats

ELGPN 

Redan 2007 tog Europeiska kommissionen initiativ till att utveckla ett policynätverk för vägledning, The European Lifelong Guidance Policy Network, ELGPN. Syftet var att ge nationella myndigheter och andra som arbetar med vägledningsfrågor möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer för att utveckla systemen för livslång vägledning, på både nationell och internationell nivå. ELGPN hade sitt sista möte i november 2015. Resultaten från arbetet lever dock digitalt:

ELGPN:s webbplats

Webbplats för vuxenlärande: EPALE

EPALE, Electronic Platform for Adult Learning in Europe, har tagits fram
för att samla och ge värdefullt stöd till vuxenutbildningsaktörer runt om
i Europa. EPALE ger en möjlighet för vägledare inom vuxenutbildningen att
hålla sig uppdaterade om exempelvis nyheter, fortbildningskurser och forskningsresultat
för vägledning.

EPALE, svensk ingång

Euroguidance

Euroguidance är ett EU-finansierat nätverk som har i uppdrag att utveckla en internationell dimension inom studie- och yrkesvägledning och bidra till vägledares kompetensutveckling.

På nätverkets webbplats kan man bland annat ta del av nyheter och event inom det internationella vägledningsområdet: 

Euroguidance.eu

Euroguidance-nätverkets svenska representation

Senast uppdaterad: 2 januari 2023