Lyssna

Bedömning i förväg

Den som söker till universitet eller högskola med en utländsk gymnasieutbildning behöver inte ha ett utlåtande från UHR. Vid ansökan bedöms den utländska utbildningen direkt i antagningsprocessen.

Ett utlåtande över utländsk gymnasieutbildning underlättar studieplanering

En person som ska söka till en grundutbildning på universitet och högskola i Sverige behöver inte ha en bedömning av sin utbildning färdig innan ansökan görs. Behörighetsbedömningen av personens utbildning görs under antagningsprocessen.

Tips. Ett utlåtande över en utländsk gymnasieutbildning underlättar planeringen av framtida studier och eventuell komplettering på komvux.

Kostnadsfri beömning

Att ansöka om bedömning av sin utländska utbildning är kostnadsfritt och personen behöver inte ha uppehållstillstånd för att ansöka; det räcker med att personen har ansökt om uppehållstillstånd eller asyl för att ansöka om en bedömning.

Tips: Då väntetiden uppgår till några månader är det bra att ansöka så tidigt som möjligt.

Vid en bedömning av en utländsk gymnasieutbildning utfärdar UHR ett utlåtande över utbildningen. Utlåtandet visar om gymnasieutbildningen ger tillträde till högre studier eller inte och vilka särskilda kurser som utbildningen även ger behörighet till. Det utländska betygsmedelvärdet och vilken skala som det räknas på i utbildningslandet framgår också av utlåtandet. 

Inget bäst-före-datum på utlåtanden

Det finns inget bäst-före-datum på UHR:s utlåtanden, bedömningarna görs utifrån rådande regelverk. Därför skrivs inte ett betygsmedelvärde omvandlat till den svenska betygsskalan ut på utlåtandet, utan endast det utländska betygsmedelvärdet och skalan. Det betygsmedelvärdet räknas sedan om till ett slutgiltigt meritvärde i antagningsprocessen.

Har man som sökande fått en bedömning av sin utländska gymnasieutbildning i samband med antagning till universitet eller högskola så är det den bedömningen som gäller. Den finns registrerad på personens konto på Antagning.se och går att skriva ut för att visa upp för planering av kompletterande studier och så vidare. 

Uppgifter i antagningssystemet, information för dig som vägleder

Senast uppdaterad: 13 april 2021