Lyssna

Bedömning i förväg

Den som söker till högskolan med en utländsk gymnasieutbildning, får sin bedömning i antagningen och behöver alltså inte ha ett utlåtande för att söka.

Ett utlåtande underlättar studieplanering 

En förhandsbedömning i form av ett utlåtande från UHR är till störst nytta för den som ska komplettera sina utländska gymnasieutbildning vid gymnasiala vuxenutbildningen eller vid folkhögskola, och då som bas för studieplaneringen.

Eftersom väntetiden på att få en bedömning är lång, är det en god idé (om inte alltid möjligt), att uppmuntra den enskilde att ansöka om bedömning så tidigt som möjligt. Den som går SFI har allt att vinna på att skicka in ansökan.

Inget bäst-före-datum 

Det finns varken någon tidsgräns eller bäst-före-datum för tidigare utlåtanden. I undantagsfall kan vi behöva revidera en bedömning och då handlar det om att justera ett tidigare beräknat meritvärde. Mer sällan behöver vi uppdatera behörigheterna från gymnasieutbildningen.

Har man som sökande fått ett utlåtande av sin utländska gymnasieutbildning i samband med antagningen till högskola, är det den bedömningen som gäller.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2017