Bedömning i förväg

Den som söker till universitet eller högskola med en utländsk gymnasieutbildning behöver inte ha ett utlåtande från UHR. Vid ansökan bedöms den utländska utbildningen direkt i antagningsprocessen. I de fall en sökande fått ett utlåtande över sin utbildning är det viktigt att betona att betygsmedelvärdet är ett riktvärde.

Ett utlåtande över utländsk gymnasieutbildning underlättar studieplanering

En person som ska söka till en grundutbildning på universitet och högskola i Sverige behöver inte ha en bedömning av sin utbildning färdig innan ansökan görs. Behörighetsbedömningen av personens utbildning görs under antagningsprocessen.

Tips. Ett utlåtande över en utländsk gymnasieutbildning underlättar planeringen av framtida studier och eventuell komplettering på komvux.

Kostnadsfri bedömning

Att ansöka om bedömning av sin utländska utbildning är kostnadsfritt och personen behöver inte ha uppehållstillstånd för att ansöka; det räcker med att personen har ansökt om uppehållstillstånd eller asyl för att ansöka om en bedömning.

Tips: Då väntetiden uppgår till några månader är det bra att ansöka så tidigt som möjligt.

Vid en bedömning av en utländsk gymnasieutbildning utfärdar UHR ett utlåtande över utbildningen. Utlåtandet visar om gymnasieutbildningen ger tillträde till högre studier eller inte och vilka särskilda kurser som utbildningen även ger behörighet till. Det utländska betygsmedelvärdet och vilken skala som det räknas på i utbildningslandet framgår också av utlåtandet. 

Det finns inget bäst-före-datum på UHR:s utlåtanden, bedömningarna görs utifrån rådande regelverk. 

Till ansökan om bedömning av utländsk utbildning

Betygsmedelvärdet ett riktmärke 

Däremot kan skalan för hur det utländska betygsmedelvärdet justeras i relation till svensk skala, något som UHR gör regelbundet.

Hur utländska betyg räknas om till svensk skala, på Antagning.se

UHR:s löpande översyn och justeringar gör att sökande från länder där betygsmedelvärdet sänkts sedan utlåtandet utfärdades blir därför besvikna över att utlåtandets skrivning inte gäller.

Bra att veta: av texten på utlåtandet framgår att det är de regler som gäller vid ansökan till högskolan som kommer att tillämpas. "Vid anmälan till universitets- och högskolestudier kommer betygsmedelvärdet att räknas om enligt regler som gäller vid anmälningstillfället". 

Text från utlåtande över gymnasial utländsk utbildning

Bedömning i samband med antagning

Uppgifter i antagningssystemet, information för dig som vägleder

Senast uppdaterad: 7 juli 2023