Lyssna

Före en utlandsvistelse

Vägledningsinsatsen inför en vistelse i utlandet fokuserar dels på att motivera till utlandsstudier och dels på att tydliggöra och förbereda deltagaren, t ex för språkinlärning och mentala utmaningar.

Det är inte alltid vägledaren som initierar det hela. 

Utlandsvistelser som organiseras inom ramen för en utbildningsinstitution, eller av en organisation, inkluderar ofta en arrangör eller projektkoordinator med det överordnade ansvaret för hela deltagargruppen. Han eller hon kan också motivera, tydliggöra och på annat sätt förbereda inför vistelsen.

När det däremot är enskilda personer som på eget initiativ och under eget ansvar planerar att åka iväg är det ofta vägledaren som blir navet för de processer som föregår avresan.

Senast uppdaterad: 20 oktober 2017