Före en utlandsvistelse

Vägledningsinsatsen inför en utlandsvistelse fokuserar dels på att väcka intresse för utlandsstudier och dels på att tydliggöra och förbereda deltagaren på exempelvis språkinlärning och mentala utmaningar.

Vägledarens roll kan variera beroende på om det handlar om en enskild individ som vill åka iväg på eget initiativ eller om utlandsvistelsen sker inom ramen för ett utbytesavtal eller som ett skolprojekt.

Mer om vägledarens roll under Bli Ivägledare du med 

Resursstarka personer har modet

I många fall är vägledningsarbetet inför en utlandsvistelse till övervägande del reaktivt. Vägledaren svarar på frågor om möjligheter från sökande som själva har tagit kontakt eller från sökande som redan är knutna till ett projekt. Det här kan leda till att utlandsstudier blir en aktivitet enbart för redan resursstarka individer som har initiativet, perspektivet och modet att ta steget.

Uppmuntra även de mindre självgående

Det finns undersökningar som visar att också mindre resursstarka individer kan ha ett stort utbyte av en utlandsvistelse, under förutsättning att den är välorganiserad och väl genomförd samt i övrigt passar in i användarens profil. Det är en utmaning för vägledningen att också arbeta mer proaktivt, eller om man så vill, kompensatoriskt, med utlandsvistelser. Att uppmuntra och motivera personer att inkludera en utlandsperiod inom ramen för sin utbildning, även om de kanske ursprungligen inte har funderat på möjligheten, eller inte känner sig trygga med ett sådant val.

Senast uppdaterad: 29 mars 2023