Lyssna

Försöksverksamhet 2022-23: grundläggande behörighetsprov

Provet för grundläggande behörighet, som ges första gången i höst, vänder sig framför allt till de som inte gick i mål med sin gymnasieutbildning och som vill läsa vidare på högskolan. De kan ha med sig kurser från gymnasiet och vuxenutbildning, men saknar idag formell behörighet. Några kan ha ansökt om prövning av reell kompetens tidigare.

Primär målgrupp 

Eftersom platsantalet är begränsat till 1 000 skrivande, är det viktigt att nå dem som saknar grundläggande behörighet och som skaffat sig bred kompetens via en längre anställning, egen verksamhet, föreningsliv, fortbildning i tjänsten eller annan professionell erfarenhet och som planerar att läsa på högskolan. 

Här ingår individer som planerar att ansöka om prövning av reell kompetens. 

UHR bedömer att de individer som idag bara behöver läsa in några få kurser vid vuxenutbildningen för att nå grundläggande behörighet i första hand bör göra det. Dels för att det är en fördel för dem vid urvalet till högskolan (ger meritvärde), dels för att en gymnasieexamen i sig utgör ett insteg till arbetsmarknaden.

Inskrivna elever vid vuxenutbildningen med kort väg till avslutad gymnasieutbildning bör uppmuntras att slutföra studierna. 

Samlad kompetens prövas

För att skriva provet ska man fylla eller ha fyllt 24 år under det kalenderår provet ges.

För att nå godkänt resultat ska man ha med sig en samlad kompetens som motsvarar grundläggande behörighet i svenska, engelska och matematik, men också andra kompetenser som problemlösningsförmåga och ett vetenskapligt förhållningssätt. En utförlig beskrivning av kompetenserna finns i UHR:s föreskrifter om grundläggande behörighet och urval (ändring av 2013:1).

Nödvändiga kompetenser, UHRFS 2021:4

Provet ger varken meritvärde eller särskild behörighet

Behörighetsprovet prövar enbart den grundläggande behörigheten till högskolan. I motsats till högskoleprovet ger det inget meritvärde: 

Prov  GBP  HP 
Åldersgräns  24 år  18 år 
Ger grundläggande behörighet  Ja  Nej 
Ger särskild behörighet  Nej  Nej 
Meritvärdesgrundande Nej  Ja 
Nedre gräns för godkänt  Ja  Nej
Kan skrivas flera ggr

Ja, vid ej godkänt 

(försöksperiod t o m 2023) 

Ja 

Ett godkänt resultat på behörighetsprovet ger individen möjlighet att söka till ett stort antal kurser på högskolan, och till vissa utbildningsprogram där endast grundläggande behörighet krävs. Kurser på distans och deltid kan till exempel utgöra en första insteg till högskolestudier för den som vill karriärväxla över tid.

Bra att veta: Den som fått godkänt resultat på behörighetprovet och som söker till utbildningar där det råder konkurrens om platserna behöver även göra högskoleprovet för att kunna delta i urvalet.  

Information på Studera.nu för intresserade

Hänvisa intresserade till Studera.nu med exempel på gymnasieutbildningar som inte ger grundläggande behörighet, beskrivning av nödvändiga kompetenser och "personporträtt" som ger en bild av vilka erfarenheter som ger förutsättningar att nå grundläggande kompetens genom att skriva provet.  

Studera.nu/behorighetsprovet

Försöksverksamhet under två år

Efter försöksperioden som sträcker sig till och med 2023 kommer provet att utvärderas inför en eventuell förlängning. Beslut tas av regeringen. 

Har du frågor om provet?

UHR:s handläggare besvarar frågor via e-post. Skicka din fråga till:

syvfragor@uhr.se

Hänvisa intresserade till kontaktformulär på Antagning.se

Antagningsservice

Ta del av webbinariet för vägledare


Projektledare Eva Minten, UHR, berättar om provet som ges första gången i höst. Inspelat webbinarium från 17 mars: 26 minuter. 

Nej, det kommer fortfarande att finnas möjlighet att ansöka om en bedömning av reell kompetens på universitet och högskolor. En sökande kan både göra det grundläggande behörighetsprovet och ansöka om en bedömning av sin reella kompetens.

Provet ges under en hel dag på campusområdet (i en föreläsningssal eller motsvarande) med start kl. 8.45 och avslutning kring kl. 17.30. Det är analogt och skriftligt; provskrivarna svarar i ett provhäfte som lämnas in. 

Om provets upplägg på Studera.nu

Förbered dig så här, på Studera.nu

Det grundläggande behörighetsprovet ges i samarbete mellan UHR och fem universitet: Göteborgs universitet. Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Mittuniversitetet (Sundsvall) och Stockholms universitet. Totalt finns 1 000 platser 2023.

Man kan anmäla sig till vilken ort man vill. Mantalsskrivning har ingen betydelse. 

Anmälan öppnar 23 augusti och stänger 6 september 2023 för provtillfället 30 september. Länkhänvisning till anmälningsfunktionen kommer att finnas på Studera.nu och på uhr.se. 

Nej. Provet kommer att vara kostnadsfritt. 

Nej, den som gör det grundläggande behörighetsprovet får ett resultat på provet som helhet och inte på enskilda delar. 

Den som inte godkänts på det prov som ges hösten 2022 kan göra provet hösten 2023. Då krävs att man anmäler sig på nytt. 

Ett godkänt provresultat från försöksverksamheten gäller tills vidare. 

Nej, det grundläggande behörighetsprovet vänder sig bara till dem som saknar grundläggande behörighet för högskolestudier. Den som redan uppfyller kraven på grundläggande behörighet har ingen nytta av att skriva provet.

Senast uppdaterad: 27 mars 2023