Skärpta krav från och med 2 juli 2025

Från och med 2 juli 2025 måste den som saknar grundläggande behörighet genom sitt slutbetyg utfärdat före 2010 komplettera med kurser som motsvarar kraven för de med gymnasieexamen.

För sökande med slutbetyg som inte uppfyller kravet för 90% godkända gymnasiepoängoch som efter den 1 juli 2025 kompletterar för grundläggande behörighet, krävs förutom komplettering av godkända gymnasiepoäng, även godkända betyg i Svenska 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6 samt Matematik 1 a-c. Gymnasiepoängen för dessa kurser kan ingå för att uppfylla 90%-kravet.

Bra att veta. Sökande behöver inte styrka underliggande kurser i svenska och engelska. Det räcker alltså med godkänt betyg i Svenska 3 och Engelska 6.

Exempel 1

Armin har ett slutbetyg utfärdat 2009-06-06 med 2 200 godkända poäng i kurser. Han uppfyller inte kraven för grundläggande behörighet.

För att få grundläggande behörighet behöver han komplettera med 

Till och med 1 juli 2025 räcker det med att komplettera upp till 90 % godkända kurser, vilket betyder att Armin endast behöver komplettera med en godkänd kurs på 50 gymnasiepoäng.

Efter den 1 juli 2025 så måste han ha godkänt betyg i Svenska 3, Engelska B/6 samt även Matematik A/1 för att uppfylla kraven för grundläggande behörighet.

Variant: Om Armin redan har godkänt i kurserna Engelska B och Matematik A så behöver han då endast komplettera med Svenska 3. Därmed uppfyller han kravet för 90 % godkända kurser OCH kriterierna i det skärpta kravet.

Exempel 2

Disa gick ut gymnasiet 2009 med ett slutbetyg. Hon har endast godkänt i 2 100 av 2 500 poäng och har därmed inte grundläggande behörighet. Hon har  underkänt i Svenska B och Engelska A, men godkänt i Matematik A.

För att få grundläggande behörighet behöver hon komplettera med 

Till och med 1 juli 2025: hon behöver komplettera med 150 poäng i godkända kurser för att komma upp i 2 250 godkända poäng.

Efter 1 juli 2025: Svenska 3 och Engelska 6 (behöver inte uppvisa betyg i underliggande kurser), kurspoängen räknas med för att uppnå 2 250 godkända poäng.

Senast uppdaterad: 2 juni 2023