Lyssna

Att söka till högskolan med utländska gymnasiebetyg

Här ger vi en fördjupad bild av den information som finns för sökande med utländska gymnasiebetyg på Antagning.se. Genom att lyfta exempel och hänvisa vidare till den utländska bedömningshandboken hoppas vi underlätta ditt arbete med att vägleda elever som vill söka vidare och som i ett första steg kan behöva komplettera sin utbildning.

De formella förutsättningarna för antagning till svensk högskola utgörs dels av högskoleförordningen, UHR:s föreskrifter och de tillämpningsbeslut som finns beskrivna i bedömningshandboken. 

Regelverket beskriver vi mer under Formella förutsättningar på orienteringssidan Ny på jobbet. 

Utländska bedömningshandboken ett bra verktyg

Eftersom utbildningssystemen skiljer sig åt mellan länderna och ofta har en annan struktur än det svenska systemet, är bedömningshandbokens information både bred och djup. Den innehåller information om grundläggande behörighet, meritvärdering och landspecifik information om gymnasieutbildningar, men även uppställningar av vad olika ämnen motsvarar i det svenska kurssystemet. Något som också framgår av de utlåtanden över utländsk utbildning som UHR utfärdar.

Till Utländska bedömningshandboken (webbplats)

Sök och lästips för Utländska bedömningshandboken (Film Youtube)

Förhandsbedömning inget måste

Den som söker till högskolestudier utan utlåtande från UHR, får sin bedömning i antagningen. Var därför uppmärksam på om det verkligen är befogat för individen att ansöka om bedömning och kanske förlora värdefull studietid. Behörig eller inte, är grundfrågan. Besked om behörigheter ges då istället på Mina sidor på Antagning.se.

Det vanligaste är ändå att man ansöker om en bedömning i förväg. Särskilt den som läser SFI har allt att vinna på det. 

Till webbansökan för bedömning av utländsk utbildning

Utbildningen måste vara avslutad och dokumenterad

För att någon med en utländsk gymnasieutbildning ska kunna komma ifråga för högre studier i Sverige måste utbildningen i fråga ge tillträde till högskola/universitet i utbildningslandet. Studierna måste också vara avslutade. För att kunna avgöra om studierna är avslutade måste de vara fullständigt dokumenterade.

Läs mer om dokumentation av utländsk utbildning här

Gymnasiemeriter och högskolemeriter

Den som också studerat på högskolenivå utanför Sverige uppfattar, helt förståeligt, sin utländska gymnasieutbildning som mindre intressant. Men det är alltid på sina gymnasiemeriter man prövas inför studier på grundnivå. Studier på högskolenivå kan ge särskild behörighet i vissa ämnen och där är det alltid högskolan ifråga som beslutar.

Läs mer om utländsk högskoleutbildning här

Studera.nu på engelska 

För den som hellre läser information på engelska finns en engelsk ingång på Studera.nu med information om svenska högskolan för den som är ny i Sverige. 

Använd utländska bedömningshandboken så här

Film 25 minuter. 

Senast uppdaterad: 25 juni 2018