Att söka till högskolan med utländska gymnasiebetyg

Här ger vi en fördjupad bild av den information som finns för sökande med utländska gymnasiebetyg på Antagning.se. Genom att lyfta exempel och hänvisa vidare till den utländska bedömningshandboken vill UHR underlätta ditt arbete med att vägleda elever som vill söka vidare, och som i ett första steg kan behöva komplettera sin utbildning.

De formella förutsättningarna för antagning till svensk högskola utgörs av högskoleförordningen, UHR:s föreskrifter och de tillämpningsbeslut som finns beskrivna i bedömningshandboken. 

Formella förutsättningar i avsnittet Ny på jobbet

Utländska bedömningshandboken bra verktyg

Eftersom utbildningssystemen skiljer sig åt mellan länderna och ofta har en annan struktur än det svenska systemet, är bedömningshandbokens information både bred och djup. Den innehåller information om grundläggande behörighet, meritvärdering och landspecifik information om gymnasieutbildningar, men även uppställningar av vad olika ämnen motsvarar i det svenska kurssystemet. Något som också framgår av de utlåtanden över utländsk utbildning som UHR utfärdar.

Utländska bedömningshandboken

Förhandsbedömning inget måste

Den som söker till högskolestudier utan utlåtande från UHR, får sin bedömning i antagningen. Behörig eller inte, är grundfrågan. Besked om behörigheter ges då istället på Mina sidor på Antagning.se.

Den som idag läser SFI bör uppmuntras att ansöka om en förhandsbedömning för studieplanering av kommande behörighetsstudier. 

UHR:s ansökan för bedömning av utländsk utbildning

Utbildningen måste vara avslutad och dokumenterad

För att någon med en utländsk gymnasieutbildning ska kunna komma ifråga för högre studier i Sverige måste utbildningen i fråga ge tillträde till högskola/universitet i utbildningslandet. Studierna måste också vara avslutade. För att kunna avgöra om studierna är avslutade måste de vara fullständigt dokumenterade.

Dokumentation av utländsk utbildning

Gymnasiemeriter och högskolemeriter

Den som också studerat på högskolenivå utanför Sverige uppfattar, helt förståeligt, sin utländska gymnasieutbildning som mindre intressant. Men det är alltid på sina gymnasiemeriter man prövas inför studier på grundnivå. Studier på högskolenivå kan ge särskild behörighet i vissa ämnen och där är det alltid högskolan ifråga som beslutar.

Utländsk högskoleutbildning

Studera.nu på engelska en första ingång

Tips. För den som hellre läser information på engelska finns en engelsk ingång på Studera.nu med information om svenska högskolan för den som är ny i Sverige. 

Studera.nu på engelska

Introduktion till högskolestudier på fler språk

På Studera.nu finns även kortare webbinformation på fler språk 

Senast uppdaterad: 22 mars 2024