Komplettera för särskild behörighet

De särskilda behörighetskraven är nu formulerade i Gy11/Vux-12-kurser, vilket ibland blir otydligt för sökande som gick ut med slutbetyg och kan också skapa missförstånd vad gäller nivån som krävs.

En viktig princip att känna till för särskild behörighet, är att en sökande kan ha IG i det aktuella behörighetskravet och ändå vara behörig i kraft av godkänt betyg i en högre nivå. 

Exempel. En sökande till civilekonomprogrammet har i slutbetyget godkänt betyg i Ma A+B+D, men har IG i det aktuella behörighetskravet Ma C. Han/hon uppfyller kravet för behörighet eftersom godkänt betyg i den högre kursen finns. I det här fallet ger alltså Ma D särskild behörighet och meritpoäng. 

Var särskilt uppmärksam på krav i engelska och matematik

Engelska 6 

Tänk på. Behörighetskravet i Engelska B/Engelska 6 missförstås ibland av sökande med äldre betyg. Behörighetskravet anges många gånger inte för sökande med gymnasieexamen, alltså i Gy11-kurser, eftersom kursen Engelska 6 ingår i den grundläggande behörigheten. Det gör att kravet inte skrivs ut i klartext om behörighetskurserna bara anges i Gy11-kurser. 

Matematik till vissa ingenjörsutbildningar

Tänk på. Där det i det tidigare kurssystemet krävdes Matematik E, krävs till vissa ingenjörs- utbildningar Matematik 4 i Gy11/Vux12.  

De här nivåerna gäller för särskild behörighet i matematik

Byte

Gy11/Vux-12

Gy2000/

Vux2001

Ja Matematik 3b alternativt 3c Matematik C
Nej Matematik 3c (inget utbyte) Matematik D
Ja Matematik 4 Matematik D
Nej Matematik 4 (inget utbyte) Matematik E

Skilj på behörighetsnivå och utbyte

Kurserna här ovanför med kommentar visar de nivåer som INTE motsvarar varandra vid utbyten, alltså i meritvärderingen. Så här görs istället utbyten mellan de olika kurssystemen:

Matematik 3 b-c          ersätter betyg i Matematik C
Matematik 4                ersätter betyg i Matematik D
Matematik 5                ersätter betyg i Matematik E

Exempel: En sökande har betyg i kurs Ma D och söker till en utbildning där behörighetskravet är Ma 4/Ma E. Den sökande behörighetskompletterar med Ma 4. Om betyget i Ma 4 är lägre än det i Ma D görs inget utbyte som sänker meritvärdet. Matematik 4 ger alltså sökande behörigheten, men det nya betyget påverkar inte meritvärdet. 

Senast uppdaterad: 10 november 2022