Lyssna

Komplettera för särskild behörighet

De särskilda behörighetskraven är nu formulerade i Gy11/Vux-12-kurser, vilket ibland blir otydligt för sökande som gick ut med slutbetyg och kan också skapa missförstånd vad gäller nivån som krävs.

En viktig princip att känna till för särskild behörighet, är att en sökande kan ha IG i det aktuella behörighetskravet och ändå vara behörig i kraft av godkänt betyg i en högre nivå. 

En sökande till civilekonomprogrammet har i slutbetyget godkänt betyg i Ma A+B+D, men har IG i det aktuella behörighetskravet Ma C. Han/hon uppfyller kravet för behörighet eftersom godkänt betyg i den högre kursen finns. I det här fallet ger alltså Ma D särskild behörighet och meritpoäng. 

Behörighetsöversikt visar rätt nivå 

För att underlätta för dig som behöver få en överblick över behörighetskraven i de olika kurssystemen, har UHR tagit fram en översikt över områdesbehörigheter.  Med hjälp av tabellen kan du ta reda på om en sökande redan uppfyller behörigheten eller behöver komplettera.  

Var särskilt uppmärksam på krav i engelska och matematik

Engelska för områdesbehörighet 2 och 6 
Ett vanligt missförstånd gäller behörighetskravet i Engelska B/Engelska 6. Det här behörighetskravet anges många gånger inte för sökande med gymnasieexamen, alltså i Gy11-kurser, eftersom kursen Engelska 6 ingår i den grundläggande behörigheten. Det gör att kravet inte skrivs ut i klartext om behörighetskurserna bara anges i Gy11-kurser. 

Där lärosätet visar båda kurserna, Engelska B respektive Engelska 6, blir det här inget problem. 

Matematik till vissa ingenjörsutbildningar
Där det i det tidigare kurssystemet krävdes Matematik E, krävs till vissa ingenjörs- utbildningar Matematik 4 i Gy11/Vux12.  

De här nivåerna gäller för särskild behörighet i matematik: 

Gy11/Vux-12 kurs Äldre kurs
Matematik 3b alternativt 3c Matematik C
Matematik 3c (inget utbyte) Matematik D
Matematik 4 Matematik D
Matematik 4 (inget utbyte) Matematik E

Skilj på behörighetsnivå och utbyte

Kurserna här ovanför med kommentar visar de nivåer som INTE motsvarar varandra vid utbyten, alltså i meritvärderingen. Så här görs istället utbyten mellan de olika kurssystemen:

Matematik 3 b-c         ersätter betyg i  Matematik C
Matematik 4                ersätter betyg i Matematik D
Matematik 5                ersätter betyg i Matematik E

Exempel: En sökande har betyg i kurs Ma D och söker till en utbildning där behörighetskravet är Ma 4/Ma E. Den sökande behörighetskompletterar med Ma 4. Om betyget i Ma 4 är lägre än det i Ma D görs inget utbyte som sänker meritvärdet. Matematik 4 ger alltså sökande behörigheten, men det nya betyget påverkar inte meritvärdet. 

Senast uppdaterad: 14 augusti 2019