Avgångsbetyg

Avgångsbetyg utfärdades fram till 1996 i gymnasieskolan. I skarven mellan linje- och programsystemet utfärdades avgångsbetyg med sifferbetyg i ämnen där olika kurser ingick. De brukar kallas mellanårsbetyg och skiftar i utformning.

Grundläggande behörighet 

För grundläggande behörighet krävs fullständigt avgångsbetyg och minst två årskurser svenska med delat betyg i litteratur och språk, och i engelska. 


Sofia Ericson, UHR, visar vad du behöver stämma av i betygsformen. Film 3:24. 

Tänk på. För sökande med avgångsbetyg utgör alla betygssteg 1-5 godkänd nivå för grundläggande behörighet.

För särskild behörighet måste sökande ha lägst betyget 3.

Engelska: Kolla upp vilken nivå och i hur många årskurser individen läst.

Checklista

Med UHR:s checklista kan du enkelt stämma av om avgångsbetyget ger grundläggande behörighet:

Checklista för grundläggande behörighet avgångsbetyg, pdf

Inget avgångsbetyg? 

Vissa äldre betyg, som inte dyker upp så ofta, kan vara svåra att identifiera. För att kolla upp vilken handling det kan röra sig om och om betyget ger grundläggande behörighet, ta hjälp av checklistan: 

Checklista för övriga betygsdokument, pdf

Specialkurser som kan ge grundläggande behörighet

Se sammanställning över specialkurser i bedömningshandboken

Senast uppdaterad: 11 maj 2022