Lyssna

Meriter från högskola

Även den som läst kurser eller ett helt program på högskolenivå prövas utifrån sina gymnasiemeriter när han eller hon söker till högskolans grundnivå. Man skulle ju kunna tro att studier på en högre nivå vore intressantare, men så är det alltså inte.

Det här kan vara bra att påpeka särskilt för de som har högskolemeriter från ett annat land och som nu söker utbildningar på grundnivå: skicka eller ladda alltid upp dina gymnasiemeriter i samband med anmälan. 

Särskild behörighet till grundnivå

Den som vill åberopa sina högskolemeriter för särskild behörighet till grundnivå, måste begära att prövas med undantag. Det gör man via blanketten på Antagning.se.

Tillgodoräknanden av högskolemeriter

Den som redan gått kurser/delar eller en avslutad utbildning inom ett visst område och som sedan söker ytterligare en utbildning på grundnivå, har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig delar av utbildningen. Man har inte rätt att få ett tillgodoräknande, men man kan ansöka och sedan är det högskolan i fråga som beslutar.

Tillgodoräknande kan göras av både tidigare svensk och utländsk utbildning och är något som kan bli aktuellt först när sökande blivit antagen. Det är alltså inte frågan om några förhandsbedömningar.

Högskolemeriter krävs alltid till avancerad nivå

Studier på avancerad nivå, både kurser och program, kräver att man klarat av en utbildning på grundnivån eller avlagt examen. Kraven till varje utbildning beskrivs i sin helhet på den aktuella högskolans webbplats och på Antagning.se

Läs mer om de olika utbildningsnivåerna på Studera.nu

Senast uppdaterad: 29 maj 2019