Lyssna

Meriter från högskola

Även den som läst kurser eller ett helt program på högskolenivå prövas utifrån sina gymnasiemeriter när han eller hon söker till högskolans grundnivå.

Tips. De som har högskolemeriter från ett annat land och som söker utbildningar på grundnivå måste alltid ladda alltid upp sina gymnasiemeriter i samband med anmälan till grundnivån. 

Särskild behörighet till grundnivå

Den som vill åberopa sina högskolemeriter för särskild behörighet till grundnivå, måste begära att prövas med undantag.

Information och blankettsida för undantag/reell kompetens, på Antagning.se

Tillgodoräknanden av högskolemeriter

Den som redan gått kurser/delar eller en avslutad utbildning inom ett visst område och som sedan söker ytterligare en utbildning på grundnivå, har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig delar av utbildningen. Man har inte rätt att få ett tillgodoräknande, men man kan ansöka och sedan är det högskolan i fråga som beslutar.

Tillgodoräknande kan göras av både tidigare svensk och utländsk utbildning och är något som kan bli aktuellt först när sökande blivit antagen. Det är alltså inte frågan om några förhandsbedömningar.

Högskolemeriter krävs alltid till avancerad nivå

Studier på avancerad nivå, både kurser och program, kräver att man klarat av en utbildning på grundnivån eller avlagt examen. Kraven till varje utbildning beskrivs i sin helhet på den aktuella högskolans webbplats och på Antagning.se

Högskolans utbildningsnivåer, på Studera.nu

Senast uppdaterad: 16 juni 2023