New Scenes for Career Guidance temat för svenskledd konferens

Den 31 maj – 1 juni 2023 anordnar UHR i samarbete med Skolverket och Arbetsförmedlingen en konferens för livslång vägledning under Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd. 

Mycket har hänt sedan det senaste svenska EU-ordförandeskapet 2009, inte minst när det gäller utbildnings- och arbetsmarknadsområdena. Vi har en snabbt föränderlig arbetsmarknad, till följd av den tekniska utvecklingen och en utbildningsvärld där individen kontinuerligt förväntas lära sig nya färdigheter i ett livslångt perspektiv.

Den gröna omställningen leder till nya kompetensbehov och en osäker värld påverkar individuella karriärbeslut. Konferensen syftar till att diskutera hur förutsättningarna för livslång vägledning har förändrats och hur karriärvägledning utformas på nya scener och för nya målgrupper. Syftet är också att undersöka vad dessa förändringar innebär för vägledaryrket och för innehållet i vägledningspolitik och -praktik.

Konferensen, som är ett initiativ från Euroguidance Sweden, arrangeras som ett samarbete mellan UHR, Skolverket och Arbetsförmedlingen. Sveriges vägledarförening samt EU-myndigheter Cedefop är partners.

Publikationen Investing in Career Guidance (Cedefop; ETF; European Commission, 2019) fungerar som ett paraply för konferensen.

Här presenterar en rad internationella organisationer gemensamt grundförutsättningarna för ett effektivt karriärvägledningssystem. Konferensen anordnas i anslutning till nätverksmöten för både Euroguidance Nätverket och Cedefops nätverk CareersNet.

Under de första sommardagarna, ser vi fram emot att välkomna ca 170 nyckelpersoner och sakkunniga inom vägledningsområdet, från 35 länder i Europa, för givande diskussioner och utbyte av idéer och erfarenheter, som kan bidra till utvecklingen inom den livslånga vägledningen.

Vi hoppas konferensen kan leda till många nya fruktbara samarbeten och att den kan skapa uppmärksamhet och förståelse för vikten av livslång vägledning, både på hemmaplan och i Europa.

Ta del av konferensprogrammet på uhr.se

Senast uppdaterad: 5 september 2023