Region Örebro har varit huvudman för Erasmus+ projektet #Guidance - digital tools and method development. Nu har de förärats ett Erasmus+ Good Practice award för sitt arbete att göra vägledningen mer inkluderande.

 

På projektets webbsida kan man läsa att karriärvägledning har en stark inverkan på social integration eftersom den möjliggör bättre tillgång till sysselsättning, förbättrad välfärd och ökad kompetens. Vägledningen har potential att spela en viktig roll för att stödja ungdomar att fatta välinformerade beslut om sina framtida karriärer. Detta gäller särskilt för skolbarn och elever med särskilda behov och/eller socioekonomiskt utsatta individer. Projektet har syftat till att utrusta och stödja studie- och yrkesvägledare:

Guidance - digital tools and method development - Regional utveckling (regionorebrolan.se)

Tillsammans med europeiska partners från Belgien, Finland, Lettland och Portugal har man utvecklat en verktygslåda för öka vägledares kompetens om hur man kan använda och anpassa digitala verktyg och om metoderna för att göra karriärvägledning för ungdomar och unga vuxna mer inkluderande:

ORIGINAL - Guidance Toolkit (regionorebrolan.se)

Inkluderande karriärvägledning genom digital teknik

Som komplement till verktygslådan har man tagit fram ett utbildningspaket för att skapa inkluderande karriärvägledningssessioner med hjälp av digital teknik:

#Guidance Trainers eBooK (regionorebrolan.se)