Digitalisering, framtida kompetenser och grön omställning för vägledare.

Genom Euroguidance nätverkets webbplats kan du som vägledare ta del av event, webbinarier och artiklar för din kompetensutveckling. Här kommer några aktuella, helt kostnadsfria, tips:

  • Inom OECD:s projekt Career Readiness, anordnas ett symposium om digitala teknologier och dess konsekvenser för vägledningen. Användning av generativ AI, ger nya möjligheter att utöka räckvidden för karriärvägledningsaktiviteter, men väcker även oro, särskilt vad gäller unga som riskerar att hamna på efterkälken. Hur hjälper eller förhindrar den tekniska utvecklingen en rättvis tillgång till karriärvägledning? Hur använder olika länder digital teknik inom vägledning i skolan och vad kan vi lära av deras praktik? Symposiet ges digitalt den 22 maj. Läs mer och anmäl dig under Forthcoming events, Euroguidance.eu.

  • Framtida kompetenser och kompetensförsörjning är också på agendan. Här rekommenderas webbinariet Future of Skills, där Cedefops expert Jiri Branka talar om aktuella arbetsmarknadsprognoser: Euroguidance Webinar on the Future of Skills (Youtube).

    En artikel på temat Skills for the future finns också att ta del av. Det är en sammanfattning av innehåll och presentationer från en konferens som Euroguidance i Österrike arrangerade nyligen: Skills for the future, Euroguidance.eu.

  • Sist, men inte minst har vi den gröna omställningen och dess eventuella inverkan på vägledares arbete. Här finns ett Euroguidancewebbinarium, där forskaren Tristram Hooley talar om grön vägledning: Euroguidance Webinar - Green Guidance (Youtube).

Just nu pågår också ett Erasmus+projekt om grön vägledning – Exploring Green Guidance. I en inledande fas samlar man uppgifter från vägledare i olika länder om hur de ser på sin roll när det gäller klimatförändringar och hållbar utveckling. Undersökningen genomförs av forskare vid Inland Norway University of Applied Sciences på uppdrag av projektet. Gå gärna in och svara på deras enkät under rubriken Exploring green guidance, Euroguidance.eu.