En del sökande med utländsk gymnasieutbildning läser informationen om meritpoäng för sökande med svensk gymnasieexamen och blir besvikna när de inte får meritpoäng för kurser i moderna språk, matematik och engelska i antagningen till högskola. Informera gärna elever vid vuxenutbildningen om det så här.

Sökande med utländsk gymnasieutbildning får ett schablontillägg istället för meritpoäng

Då de kurser och ämnen som utländska sökande har i sina gymnasieexamina, eller motsvarande, skiljer sig åt till nivå och omfattning i förhållande till svenska kurser, går det inte att ge meritpoäng på samma sätt som till sökande med svensk förutbildning. Istället för meritpoäng för vissa kurser får gruppen ett schablontillägg, så kallad meritpoängskompensation (Mk). 

Läs mer om meritpoängskompensation under Istället för meritpoäng

Tilläggskomplettering kan höja meritvärdet

För sökande med utländsk gymnasieutbildning som vill höja sitt meritvärde genom att tilläggskomplettera vid vuxenutbildningen finns en rad kurser att välja bland: 

Kurser som kan höja meritvärdet, lista som pdf

Tips: Uppmuntra gärna till intressestyrda studier vid tilläggskomplettering.

Tänk på: Behörighetskompletteringar räknas alltid med i meritvärdet, medan tilläggskompletteringar BARA räknas med om de höjer individens meritvärde. Läs mer på vägledarsidorna: 

Komplettera för att höja meritvärdet 

Hänvisa sökande till Antagning.se

På Antagning.se beskrivs meritpoängskompensation för sökande med utländsk gymnasieutbildning: 

Meritpoängskompensation för olika meritvärden, på Antagning.se

Där finns också meritvärderingsexempel med Sara och Korosh som visar principen för hur kompensationen beräknas. 

Sara från Syrien söker ekonomprogrammet, på Antagning.se

Korosh från Iran söker till ämneslärarprogrammet, på Antagning.se