Den som vill studera utomlands gör klokt i att först undersöka om det går att göra det inom ramen för ett program – det är oftast enklare och mer lönsamt. 

Inom ett programutbyte får man dessutom hjälp med praktiska frågor och det man läser kan för det mesta tillgodoräknas inom ramen för den utbildning man går.

Läsåret 2021/22 åkte 5 700 studenter ut inom ramen för något av utbytesprogrammen som organiserades av den högskola där de studerade. Dessutom reste 14 400 svenskar vid universitet och högskolor utomlands på egen hand, som så kallade freemovers. UHR erbjuder information för båda kategorierna av studerande.

Om att studera utomlands på Studera.nu

På Studera.nu kan man läsa om de möjligheter som står till buds och ta del av andras erfarenheter av utlandsstudier via filmer och artiklar.

Information om möjligheter att studera utomlands (studera.nu)

För den som i stället planerar att åka ut på egen hand finns också en samlingssida på Studera.nu.

Åka på egen hand kräver fler förberedelser (studera.nu)

Programöversikt på Utbyten.se

På utbyten.se kan man hitta en översikt över alla program för utlandsstudier och praktik.

En programöversikt från A-Ö på UHR:s sidor om internationella utbyten

Samlade study in-länkar på Euroguidance.eu

Euroguidance nätverkets samling av study-in länkar kan också vara till hjälp. De leder till den information som olika länder själva vill ge studenter från andra länder. Här kan man läsa om vad som behövs för att söka till utlandsstudier på egen hand i respektive land. 

Study in...