Reell kompetens - vad menas med det?

En person som inte har de formella meriterna i form av utbildning kan ändå besitta den kompetens som behörighetskraven pekar ut.

För personer som besitter värdefull kompetens, exempelvis i form av mångårig arbetslivserfarenhet och fortbildning i tjänsten, men som saknar den formella bakgrund som motsvarar grundläggande eller särskild behörighet, kan bedömning av reell kompetens vara ett bra alternativ. 

Reell kompetens kan ge:

 1. grundläggande behörighet,
 2. särskild behörighet till specifik utbildning 
 3. tillgodoräknande av delkurser (kortare utbildningstid). Beslut om tillgodoräknande tas av aktuell högskola 

Det kan vara aktuellt för 

 • Personer i omställning eller som av annan anledning vill vidare i yrkeslivet
 • Personer som saknar formella meriter för behörighet eller som har områdeskompetens som kan anses värdefull för utbildningen
 • Nyanlända eller andra personer med oavslutad utbildning från ett annat land och som inte har alla förkunskaper som krävs för att avsluta utbildningen i Sverige

Du kan hjälpa dem på vägen genom att:

Identifiera: att personen besitter värdefulla informella eller icke formella kompetenser.

Informera: att vägen till arbete genom utbildning kan kortas.

Motivera: personen att se sina kompetenser och värdet av dem, och hur de kan styrkas.

Hänvisa: till webbinformation på Studera.nu och på Antagning.se. Vägledare på de aktuella universiteten och högskolorna hjälper gärna till och svarar på ytterligare frågor.

Om reell kompetens, på Studera.nu

Blankett för ansökan om prövning av reell kompetens, på Antagning.se

Så kan ett samtal gå till  

 1. Ringa in vad personen vill göra
  Om en person behöver studera på högskola för att nå sina mål är det viktigt att informera om att all typ av kompetens kan räknas, om de inte matchar de formella förutbildningskraven.
 2. Kontrollera vilka krav som gäller 
  Vad som krävs för grundläggande behörighet och särskild behörighet för olika utbildningar framgår av Hitta och jämför utbildning på Studera.nu.

Hitta och jämför utbildning på Studera.nu

a)      Möter personen de formella kraven?
Om personen uppnår de formella kraven är det bara att anmäla sig som vanligt. 

b)      Möter personen inte de formella kraven?
Ta reda på vilka kraven är och resonera kring vilka kompetenser personen besitter genom arbetslivserfarenhet, intressen, internutbildningar, kvällskurser och föreningsliv och så vidare. Det är bra om kompetenserna kan styrkas.

Det kan vara genom intyg från arbetsgivare, företagstecknare, kursintyg osv. Vid ansökan till högre studier ska de kunskaper och färdigheter som personen besitter beskrivas och styrkas. 

Det kostar ingenting att ansöka om reell kompetens, men det måste göras innan sista anmälningsdag via den blankett som finns på Antagning.se. 

Senast uppdaterad: 16 juni 2023