Lyssna

För dig som vägleder andra

Här får du som vägleder personer med utländsk utbildning hjälp att guida rätt. Vi tipsar bland annat om vår digitala bedömningstjänst och vårt utlåtande.

Se en kort film på lätt svenska där sökande på ett lättillgängligt sätt får reda på hur man kan ha nytta av en bedömning av sin utländska utbildning. 
 

UHR:s bedömningstjänst ger snabb koll

I vår bedömningstjänst kan du se vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige. Svaret kan laddas ner som en pdf och användas vid exempelvis jobbansökningar. Just nu finns 50 länder i tjänsten.

Till bedömningstjänsten

Det går även att ansöka om ett utlåtande

Personer med utländsk utbildning kan ansöka om att få ett utlåtande över utbildningen. Den sökande ska vara medborgare i ett EU/EES-land eller ha ett upphållstillstånd, arbetstillstånd eller giltigt LMA-kort, men behöver inte ha fått svenskt personnummer ännu.

I ansökan laddar den sökande upp inskannade utbildningsdokument i original. Formatet på filerna ska vara pdf, kvaliteten så hög som möjligt och helst i färg. Dokumenten behöver inte vara vidimerade.

Till webbansökan på svenska

Till webbansökan på engelska

Vilka dokument man ska ladda upp beror på vilken utbildning man har. Läs mer om det här. Om ansökan inte är komplett tar handläggningen längre tid. Om den sökande behöver komplettera ansökan så är det enklast att göra det direkt i ansökan under Mina sidor. Det går också att komplettera genom att svara på e-post från oss eller genom att skicka med vanlig post. Dokumenten behöver inte vidimeras. 

Mer information på arabiska

معادلة الشهادة الأجنبية Information om bedömning av utländsk utbildning (pdf)

Pappersblankett för de som behöver

För den som har skyddade personuppgifter eller saknar e-postadress finns möjligheten att använda en pappersblankett för att ansöka om bedömning.

 

Arbeta inom ett reglerat yrke

En person som har en utländsk utbildning inom vad som i Sverige är ett reglerat yrke ska ansöka om erkännande av sin utländska utbildning hos den behöriga myndigheten för yrket. När det gäller vård, omsorg ansöker man om bedömning hos Socialstyrelsen och för lärarutbildningar hos Skolverket.

Läs mer om att arbeta inom reglerade yrken

Översättningar

Dokument som är utfärdade på annat språk än engelska, franska, spanska, tyska eller de nordiska språken måste översättas. Översättningen ska göras av en auktoriserad translator till svenska eller till något av språken ovan.

Fråga gärna personen du hjälper om de har dokument översatta till något av dessa språk då det räcker för oss, alla dokument behöver alltså inte översättas till svenska.

Läs mer om vad som ska skickas med ansökan

Studera i Sverige

En person som vill söka till en utbildning på universitet eller högskola kan söka direkt på Antagning.se, hen behöver inte vänta på ett utlåtande.

Kompletterande utbildning

Om personen har en avslutad utländsk högskole- eller universitetsexamen kan hen komplettera sin utbildning i Sverige. I vissa fall är en komplettering bra för att utöka kunskapen om det svenska samhället och i vissa fall behövs det för att kunna jobba inom ett yrke i Sverige. Läs mer om olika kompletterande utbildningar på Studera.nu

Kontakta UHR

Skicka e-post till utbildningsbedomning@uhr.se eller ring vår växel på 010-470 03 00.

Senast uppdaterad: 16 juni 2023