Här får du som vägleder personer med utländsk utbildning hjälp att guida dem rätt. Vi tipsar bland annat om vårt personliga utlåtande och vår digitala bedömningstjänst.

Ansök om ett personligt utlåtande

Personer som har en utländsk utbildning kan ansöka om att få ett personligt utlåtande över utbildningen genom UHR. Den sökande ska vara medborgare i ett EU/EES-land eller ha lämnat in en ansökan om asyl eller uppehållstillstånd i Sverige.

I webbansökan laddar den sökande upp inskannade utbildningsdokument i original. Formatet på filerna ska vara pdf, kvaliteten så hög som möjligt och helst i färg. Dokumenten behöver inte vara vidimerade.

Till webbansökan på svenska

Till webbansökan på engelska

Vilka dokument man ska ladda upp beror på vilken utbildning man har. I webbansökan finns frågor och svar med information om olika utbildningar. Om ansökan inte är komplett tar handläggningen längre tid. Om den sökande behöver komplettera, ska hen skicka in kopior på utbildningsdokument med vanlig post. Dessa behöver inte vidimeras. 

Steg för steg genom webbansökan

Kommentarer på svenska (pdf)
Kommentarer på engelska (pdf)
Kommentarer på arabiska (pdf)

Mer information på arabiska

معادلة الشهادة الأجنبية Information om bedömning av utländsk utbildning (pdf)

Se vad utbildningar motsvarar i bedömningstjänst

I vår bedömningstjänst kan du se vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige. Svaret kan laddas ner som en pdf och användas vid exempelvis jobbansökningar. Just nu finns 37 länder i tjänsten. 

Till bedömningstjänsten

Arbeta inom vård eller skola

En person som har en utländsk utbildning inom vård, omsorg eller lärarutbildning och vill ha legitimation ska ansöka om bedömning hos Socialstyrelsen (vårdyrken) respektive Skolverket (lärare).

Läs mer om att arbeta i Sverige inom yrken med särskilda regler (reglerade yrken).

Översättningar

Fråga gärna personen du hjälper om de har dokument översatta till engelska för det räcker ofta för oss, alla dokument behöver alltså inte översättas till svenska.

En person med en gymnasieutbildning eller en akademisk utbildning måste översätta dokument som är utfärdade på annat språk än engelska, franska, spanska, tyska eller de nordiska språken. Översättningen ska göras av en auktoriserad translator till svenska eller till något av språken ovan.

En person med eftergymnasial yrkesutbildning måste översätta dokument som är utfärdade på annat språk än engelska eller de nordiska språken. Översättningen ska göras av en auktoriserad translator till svenska eller till något av språken ovan.

Läs mer om vad som ska skickas med ansökan.

Studera i Sverige

En person som vill söka till en utbildning på universitet eller högskola kan söka direkt på Antagning.se, hen behöver inte vänta på ett utlåtande.

Kompletterande utbildning

Om personen har en avslutad utländsk högskole- eller universitetsexamen kan hen komplettera sin utbildning i Sverige. I vissa fall är en komplettering bra för att utöka kunskapen om det svenska samhället och i vissa fall behövs det för att kunna jobba inom ett yrke i Sverige. Läs mer om olika kompletterande utbildningar på Studera.nu

Validering - få papper på kompetensen

Olika myndigheter i Sverige har olika uppgifter när det gäller validering av en individs kompetens. Du kan läsa mer om detta på vår samlingssida om validering.

Vår metod för att göra en bedömning

  • Har alla dokument kommit in?
  • Är utbildningsdokumenten utfärdade av erkänt lärosäte/myndighet?
  • Är utbildningsdokumenten äkta?
  • Jämförelse med svensk utbildning. Vilken svensk examen motsvarar utbildningen?

Om bedömningen leder till ett utlåtande skickar vi det till den sökande. I annat fall får den sökande ett brev där vi förklarar varför vi inte kunde utfärda ett utlåtande.

Läs mer om hur vår bedömning går till.

Förfalskade dokument

UHR gör en polisanmälan ifall utbildningsdokument som har skickats in visar sig vara förfalskade.

Läs mer om hur UHR hanterar förfalskningar.

Kontakta UHR

Skicka e-post till utbildningsbedomning@uhr.se eller ring vår växel på 010-470 03 00.

Senast uppdaterad: 22 augusti 2019