Euroguidance nätverket bidrar till kompetensutveckling bland vägledare i Europa. Det är slutsatsen i en omfattande studie som genomfördes mellan oktober 2022 och juni 2023.

Resultaten har nyligen publicerats i en rapport som bygger på totalt 1 063 svar från 31 länder i Europa. Undersökningen genomfördes i tre faser som inkluderade skrivbordsforskning, intervjuer och en enkät. Den vände sig till yrkesverksamma vägledare samt beslutsfattare och andra intressenter inom vägledningsområdet.

Det primära syftet med studien var att få en förståelse för nätverkets styrkor och att visa på utvecklingsområden och rekommendationer för framtida aktiviteter. Totalt 83,90 procent av de svarande bedömde Euroguidance aktiviteter, som man tagit del av, som "relevanta" och "mycket relevanta". 78,76 procent menade att Euroguidance bidragit till kompetensutveckling och 60,07 procent intygade att Euroguidance gett dem möjlighet till nätverkande och internationellt samarbete inom vägledningsområdet.

High Praise for Euroguidance: Stakeholder Survey Reveals Positive Impact on Competence Development

I motsvarande undersökningar på nationell nivå kunde man se att 32 procent, av de 630 svarande vägledarna i syv-barometern 2023, efterfrågade mer kunskap om studier, praktik och arbete i andra länder. I UHR:s egen enkät till högskolevägledare (210 svarande) var motsvarande siffra 55 procent. Båda dessa studier lyfte även frågan om vägledares egna möjligheter till internationellt samarbete. 65 procent av vägledare på högskolan och 33 procent av vägledare inom skola och vuxenutbildningen vill gärna se fler sådana möjligheter.

I alla undersökningar lyfte de svarande också goda exempel på vägledningsmetodik och -praktik som ett viktigt område för sin kompetensutveckling, något som Euroguidance försöker tillgodose bl a genom sin databas med goda exempel, Good practices - Euroguidance Network, samt genom webbinarier på aktuella teman, Recorded webinars - Euroguidance Network.