Digitala tillvägagångssätt, studiebesök och utvecklingsfrågor från vägledningsverksamheten i hela Europa ryms i den senaste upplagan av Euroguidance Highlights.

Du når det "bläddringsbara"magasinet via Euroguidance.eu:

Euroguidance Highlights 2022 at Euroguidance Network