Under rubriken Meeting the future today: Capacity building for the European guidance community, arrangerade Euroguidance-nätverket konferensen på plats i Prag med möjlighet till digitalt deltagande. Vägledare, beslutsfattare och utbildare inom vägledningsområdet i hela Europa var på plats 30 november. 

I en serie workshops och panelsessioner presenterades och diskuterades verktyg, ramverk och tillvägagångssätt inom vägledningsområdet. Programmet innehöll hela 21 olika workshops, där bl a Euroguidance Sweden organiserade en på temat Inclusive mobility and the role of guidance, tillsammans med experter från Island och Nederländerna.

Många svenska inslag

Totalt var det runt 800 anmälda deltagare till konferensen, varav ca 200 på plats. Från Sverige var runt 80 vägledare anmälda (till största del digitalt). Andra svenska inslag var t ex att Daniel Hailemariam, som bl a är verksam på vägledarutbildningen vid Stockholms universitet, gästade den panel som diskuterade hur policy, forskning och utbildare kunde stödja kompetensutveckling för yrkesverksamma vägledare.

På konferensen deltog även ordförande och vice ordförande från Sveriges vägledarförening, som bjöds med intension att främja kontaktytor mellan deltagare från olika länders intresseföreningar.

Material och filmer

Öppningssessionen: 

Capacity-building of Guidance Professionals in European and Czech Contexts, på Youtube

MEETING THE FUTURE TODAY: Competence development for the European guidance community, på Youtube

Fler resultat och filmer presenteras fortlöpande på:
Euroguidance-nätverkets webbplats

Del av Global Careers Month

Värt att notera är att evenemanget utgjorde en del av Global Careers Month som pågick 8/11 - 13/12 2022, på initiativ av Cedefop, Europeiska kommissionen, ETF, ILO, OECD, UNESCO och Världsbanken. Evenemanget stödde även samarbetet mellan Euroguidance och IAEVG (International Association for Educational and Vocational Guidance).