Ta chansen att delta i studiebesök i Europa via Academia under nästa år.

Sveriges vägledarförening och Euroguidance Sweden deltar i det europeiska samarbetet Academia, där man har organiserat utbyten för studie- och
yrkesvägledare i Europa under många år.

Boende, resa och traktamente finansieras för vägledare som vill åka på ett utbyte. 

Tänk på. Sista anmälningsdag är 30 november 2023 för besök under 2024.

Ansök om att delta i studiebesök 2024.