För att belysa nyckelfrågor och framgångsrika metoder inom karriärvägledning runt om i världen arrangerar Inter-agency career guidance working group en serie evenemang med titeln Karriärsamtal.

Serien samlar seniora experter från olika länder för att diskutera utmaningar, dela effektiva metoder, innovativa tillvägagångssätt och värdefulla insikter i en värld av karriärvägledning. Serien fungerar som en plattform för att förbättra dagens och morgondagens arbetsliv för individer och över geografiska områden.

Det första samtalet äger rum

  • 23 februari klockan 14:00
  • Titel: From school to work, from work to life - A conversation about career education with Tristram Hooley

Anmäl dig till karriärsamtalet 23 februari, via Zoom