Skolverket beslutade i våras om en ändrad programstruktur för Vård- och omsorgsprogrammet. Nu har UHR ändrat i föreskrifterna om särskild behörighet så att det framgår vilka kurser som motsvarar Naturkunskap 2 vid anmälan till högre studier.

De nya föreskrifterna utgör en ändring av UHRFS 2019:1 om särskild behörighet. Ändringarna gäller kurser som motsvarar Naturkunskap 2, Nk2. 

Ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (2019:1) om
särskild behörighet (UHRFS 2020:5), som pdf

Kurser som ger Nk2 finns på sidan 46