Ta del av den senaste Eurydikerapporten som ger en översikt hur bedömning av reell kompetens inför högskolestudier görs i olika länder i Europa. Nu finns också möjligheten att ansöka till kursen Validering i praktiken. 

Ny rapport om validering inom högskolan

Nätverket Eurydike har undersökt möjligheter för validering av icke-formellt och informellt lärande i 37 högre utbildningssystem över hela Europa. Rapporten tittar bland annat på om validering av icke-formellt och informellt lärande möjliggör tillträde till högskoleutbildningar. Eurydikenätverkets uppgift är att tillhandahålla tillförlitlig information och omfattande analyser av europeiska utbildningssystem och politik. 

Se rapporten Validation of non-formal and informal learning in higher education in Europe

Kurs i validering

Vill du lära dig mer om validering? Anmäl dig till kursen Validering i praktiken, 7,5 högskolepoäng. Kursen genomförs på uppdrag av Skolverket och riktar sig till anställda i verksamheter där validering kan förekomma.

Kursen ges vid Linköpings universitet och Linnéuniversitetet. Nytt för i år är att kursen vid Linköpings universitet även ges på distans och med enbart digitala tillfällen.

Validering i praktiken, 7.5 hp, vid Linköpings universitet. Sista ansökningsdag 14 juni.

Validering i praktiken, 7,5 hp, vid Linnéuniversitetet. Sista ansökningsdag 9 juni.