UHR bedömer att ett prov för grundläggande behörighet kan utgöra en samhällseffektiv åtgärd om regeringen beslutar att införa det permanent, förutsatt att erfarenheterna från försöksverksamheten tas tillvara.

I UHR:s redovisning till regeringen framkommer att det grundläggande behörighetsprovet är en samhällseffektiv åtgärd då provet, tillsammans med andra åtgärder, bidrar till att minska hinder för det livslånga lärandet och gör att fler individer kan bli behöriga till högre utbildning. Slutsatsen baseras på antagandet om en kostnadsoptimering och att det finns en tillräckligt stor målgrupp för provet.

Det är regeringen som fattar beslut om provet blir permanent eller inte.

Ta del av rapporten med en sammanfattning på uhr.se