Personer med ett slutbetyg utfärdat före 2010 måste ha minst 90% godkända gymnasiepoäng för att uppnå grundläggande behörighet. Eftersom omfattningen för ett fullständigt slutbetyg skiftat mellan 1997 fram till 2009, är det viktigt att kolla upp hur många poäng som måste vara godkända, inklusive kärnämneskurser.

Översikt 90-procents omfattning 

Slutbetyg utfärdade före 2010

Det är betygets utfärdandedatum och programmets fullständiga poäng som avgör vilken poänggräns det är som gäller, men tyvärr förekommer det att slutbetyg är felaktigt utfärdade.

Det är därför viktigt att vara observant och se om poängsummorna verkligen stämmer.

Kontakta syvfragor@uhr.se om du ser att utfärdandedatum och poängtal inte stämmer överens: 

Fullständig poäng    Skolform och när utfärdades betygstypen? Krav på godkända poäng inom betyget, och i
kärnämnes-kurser 
2 500 Gymnasieskolan efter 2003 2 250/500
2 451 Gymnasieskolan efter 2003 2 205/500
2 400 Gymnasieskolan 1997 2 160/440
2 370 Gymnasieskolan 1998-2002 2 133/443
2 350 Vuxenutbildning efter 2001 2 115/400
2 301 Vuxenutbildning efter 2001 2 071/400
2 180 Gymnasieskolan 1997 1 962/462
2 150 Gymnasieskolan 1998-2002 1 935/465
1 970 Vuxenutbildning före 2002 1 773/373

Exempel: En person har ett slutbetyg från gymnasieskolan
utfärdat 2001-06-08 där programmets fullständiga poäng är
2 150. För att uppfylla kravet på ”tillräckligt många poäng”
visar tabellen att personen måste vara godkänd
i minst 1 935 gymnasiepoäng, där minst 465 poäng av dessa
måste vara i kärnämneskurser.

Mer om betygsformen beskrivs under slutbetyg före 2010