UHR påminner om att myndigheten fortlöpande ser över omräkningen av utländska gymnasiebetyg till den svenska skalan. Det här gör att den som tidigare fått ett utlåtande med ett preliminärt meritvärde, eller som fått ett visst meritvärde till sökta utbildningar i antagningssystemet, inte kan räkna med att värdet ligger fast, utan kan komma att ändras.

Strävan efter likvärdighet

UHR arbetar för att antagningen till högskolan ska vara så likvärdig som möjlig. Det handlar inte om att betyg från vissa länder ska behandlas på ett visst sätt utan att den antagning som sker via betyg ska vara så likvärdig som möjligt. UHR undersöker därför fortlöpande hur betygsfördelningar ser ut och tar fram verktyg för jämförelser (skalor eller tabeller) som speglar den betygsfördelning som de med svenska betyg från gymnasieexamen uppvisar. 

Alla som har en avslutad gymnasieutbildning, utländsk eller svensk, konkurrerar i samma urvalsgrupper vid antagning till högskoleutbildning. Det här gör att UHR måste anpassa olika betygsskalor från utländska betyg till den svenska betygsskalan. 

Information för sökande på Antagning.se

På Antagning.se beskriver vi varför justeringarna görs och på vilka grunder.  Då de flesta utgår från att det preliminära meritvärdet gäller över tid, kan förändringarna tyvärr komma som en överraskning för individen.

För att förebygga missförstånd, hänvisa gärna dina elever till Antagning.se: 

Förändrade omräkningstabeller för flera länder, på Antagning.se

Räknehjälp

Den som använder räknehjälpen på Antagning.se bör alltså vara medveten om att den ger information om de skalor som tillämpas just nu, inte på sikt. 

Räknehjälpen för utländsk gymnasieutbildning, på Antagning.se

UHR flaggar för förändringar 

När UHR har beslutat om förändringar informerar vi om detta, liksom om när tillämpningen träder i kraft: på Antagning.se, på uhr.se och till dig som vägleder individer på komvux exempelvis.