UHR:s förberedande arbete pågår för fullt. Vi inväntar dock beslut om nya bestämmelser i högskoleförordningen för att kunna ger mer konkret information om behörighetskraven för högre studier.

UHR planerar att under senhösten 2024 fatta beslut om föreskrifter om grundläggande behörighet och urval samt särskild behörighet (UHRFS). Parallellt förbereder vi antagningssystemet för att i ett första steg kunna ta emot de "blandbetyg" som utfärdas inför antagning till VT26.

Vilka berörs och när?

  • De som går i årskurs 9 läsåret 2024/2025 och ska välja program för gymnasiet inför hösten 2025:
    - Vilka behörighetskrav gäller för högskoleutbildning x och y?
  • Vuxenstuderande inför högskolestudier VT26:
    - De behöver få info innan de påbörjar studier HT25.
  • Sökande till yrkeslärarutbildning VT25:
    - Nya ämneskrav träder i kraft 1 juli 2024, vilket påverkar antagningen till VT25.

Sista möjligheten att plocka ut slutbetyg vid vuxenutbildningen är 1 juli 2025.