Edvin får inte meritpoäng för områdeskurser 2022

Sökande med slutbetyg som läst områdeskurser, kommer inte att kunna räkna med 1,0 meritpoäng för områdeskurser efter maj månad 2022. Fram tills dess gäller dagens regler. Exemplet med Edvin som söker till civilekonomprogrammet illustrerar effekten.

Edvin söker till civilekonomprogrammet

Till utbildningen krävs för särskild behörighet: En B, Ma C, Sh A

Områdeskurser för områdesbehörighet 4

Kurs  Meritpoäng
Företagsekonomi B 0,5 meritpoäng
Marknadsföring  0,5 meritpoäng
Mediekommunikation C 0,5 meritpoäng
Praktisk marknadsföring B 0,5 meritpoäng
Redovisning och beskattning  0,5 meritpoäng
Rättskunskap  0,25 meritpoäng
Samhällskunskap B 0,5 meritpoäng
Småföretagande A 0,25 meritpoäng
Svenska C
– muntlig och skriftlig kommunikation
0,25 meritpoäng
Teknikutveckling och företagande  0,25 meritpoäng

Här utgår vi från Edvins slutbetyg med meritpoängen markerad. 

Områdeskurs som ger meritpoäng fram till VT22

Övriga kurser gäller fortsatt

Edvins betyg MED meritpoäng för områdeskurser 

Kurs

Betyg

Poäng

Betygs-
värde

Merit-poäng

Information och layout A MVG 50 x 20 =
1 000

 

Engelska A

VG

100

x 15 =
1 500

 

Engelska B

G

100

x 10 =
1 000

 

Digitalt skapande

MVG

100

x 20 =
2 000

 

Estetisk verksamhet

MVG

50

x 20 =
1 000

 

Företagsekonomi A

MVG

50

x 20 =
1 000

 

Företagsekonomi B

VG

150

x 15 =
2 250

0,50

Småföretagande A

MVG

50

x 20 =
1 000

0,25

Småföretagande B

MVG 

100

100

x 20 =
2 000

 

Internationell ekonomi

MVG 

50

x 20 =
1 000

 

Filosofi A

VG 

50

x 15 =
750

 

Geografi A

MVG

100

x 20 =
2 000

 

Historia A

VG

100

x 15 =
1 500

 

Idrott och hälsa A

MVG

100

x 20 =
2 000

 

Matematik A

VG

100

x 15 =
1 500

 

Matematik B

G

50

x 10 = 500

 

Matematik C

G

100

x 10 =
1 000

 

Mediekommunikation A

MVG

100

x 20 =
2 000

 

Naturkunskap A

MVG

50

x 20 =
1 000

 

Naturkunskap B

MVG 

100

x 20 =
2 000

 

Projektarbete

VG

100

x 15 =
1 500

 

Psykologi A

MVG

50

x 20 =
1 000

 

Psykologi B

VG

50

x 15 = 750

 

Religionskunskap A

MVG 

50

x 20 =
1 000

 

Rättskunskap 

MVG

50

x 20 =
1 000

0,25

Samhällskunskap A

MVG

100

x 20 =
2 000

 

Svenska A

VG

100

x 15 =
1 500

 

Svenska B

MVG

100

x 20 =
2 000

 

Svenska C 

VG 

50

x 15 =
750

 

Tyska steg 3

G

100

x 10 =
1 000

 

Tyska steg 4

G

100

 

x 10 =
1 000

 

1,0

 

 

2 500

41 500

2,0

1,0

Inför VT 2022. När Edvin söker till civilekonomprogrammet blir hans meritvärde 18,60 (41 500/2 500 = 16,6 + 2,0). Han får 2,0 meritpoäng med hjälp av områdeskurser.

HT2022 och framåt. När Edvin söker samma utbildning har de nya tillträdesreglerna börjat gälla och meritpoäng för områdeskurser har tagits bort. Då får Edvin inte 1,0 meritpoäng för sina områdeskurser och hans meritvärde sänks till 17,60 (16,6 + 1,0).

Meritpoäng kan höja

För att Edvin skall komma upp i full meritpoäng 2,5 meritpoäng behöver han komplettera med tre av fyra kurser nedan:

Engelska 7 ger 0,5 meritpoäng

Matematik 4 ger 0,5 meritpoäng

Matematik 5 ger 0,5 meritpoäng

Tyska 5 ger 0,5 meritpoäng

Senast uppdaterad: 24 november 2021