Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning på UHR är Sveriges ENIC-NARIC-kontor. En av våra uppgifter är att informera universitet och högskolor och andra intressenter om utländsk utbildning. Det innebär bland annat att vi har till uppgift att informera om erkännande av examina och andra kvalifikationer samt om vart man vänder sig om man vill arbeta inom ett reglerat yrke.

Logga in på NARIC-portalen - för dig som arbetar på till exempel högskola med bedömning av utländsk utbildning.

Lissabonkonventionen innebär att de anslutna länderna erkänner varandras gymnasieutbildningar för tillträde till högre utbildning. Dessutom erkänner man studieperioder och examina inom högre utbildning från de olika länderna för vidarestudier eller arbete.

För att följa Lissabonkonventionen och för att kunna utveckla det praktiska arbetet med erkännande av kvalifikationer har EU och Europarådet i samarbete med UNESCO inrättat två nätverk, NARIC (National Academic Recognition Information Centre) inom EU samt ENIC (European Network of Information Centres) inom UNESCO.

Nätverken har ett nära samarbete och de olika centren har bland annat till uppgift att informera om erkännande av examina och andra kvalifikationer samt om vart man vänder sig om man vill arbeta inom ett reglerat yrke i ett visst land.

Det är också en garant för att vi följer de gemensamma regler och riktlinjer som vi har satt upp och att den som vill ska kunna följa upp att vi har gjort bedömningar på rätt sätt.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2020