Bedömning av utländsk utbildning

Universitets- och högskolerådet bedömer utländsk utbildning som ett stöd för den som söker arbete i Sverige, vill studera vidare eller är arbetsgivare och vill anställa en person med utländsk utbildning.
Vårt ansvar är också att informera om erkännande av utländsk utbildning samt att informera om svensk utbildning internationellt.