Lyssna

UHR:s författningssamling

I Universitets- och högskolerådets författningssamling (UHRFS) publiceras föreskrifter och allmänna råd beslutade av UHR. Föreskrifter och allmänna råd finns att ladda ned i pdf-format nedan.

UHRFS 2019:10

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval (pdf)

UHRFS 2019:9

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:3) om högskoleprovet (pdf)

UHRFS 2019:8

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2019:5) om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval (pdf)

UHRFS 2019:7

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (pdf)

UHRFS 2019:6

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd (UHRFS 2013:6) om översättning till engelska av svenska examina (pdf)

UHRFS 2019:5

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval (pdf)

UHRFS 2019:4

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:9) om bilagan till examensbevis (pdf)

Till UHRFS 2019:4 finns allmänna råd där UHR ger generella rekommendationer om hur lärosätena bör handla för att uppfylla föreskrifterna om bilagan till examensbevis. UHR:s allmänna råd om bilagan till examensbeviset (pdf)

UHRFS 2019:3

Föreskrifter om upphävande av Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter (pdf)

UHRFS 2019:2

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter (pdf)

UHRFS 2019:1

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om särskild behörighet (pdf)

Senast uppdaterad: 2 oktober 2023