I Universitets- och högskolerådets författningssamling (UHRFS) publiceras föreskrifter och allmänna råd beslutade av Universitets- och högskolerådet.


Föreskrifter och allmänna råd finns att ladda ned i pdf-format från listan nedan. Du kan även beställa vår författningssamling i tryckt format via vår publikationsbutik

Allmänna råd med kommentarer som inte publiceras i UHRFS finns på separat sida.


2020

UHRFS 2020:6

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (pdf)

UHRFS 2020:5

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (2019:1) om särskild behörighet (pdf)

UHRFS 2020:4

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (2019:1) om särskild behörighet (pdf)

UHRFS 2020:3

Föreskrifter om ändring i Universitets och högskolerådets föreskrifter (UHRFS
2013:1) om grundläggande behörighet och urval (pdf)

UHRFS 2020:2

UHRFS 2020:1

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (pdf)

2019

UHRFS 2019:10

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval (pdf)

UHRFS 2019:9

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:3) om högskoleprovet (pdf)

UHRFS 2019:8

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2019:5) om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval (pdf)

UHRFS 2019:7

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (pdf)

UHRFS 2019:6

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd (UHRFS 2013:6) om översättning till engelska av svenska examina (pdf)

UHRFS 2019:5

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval (pdf)

UHRFS 2019:4

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:9) om bilagan till examensbevis (pdf)

Till UHRFS 2019:4 finns allmänna råd där UHR ger generella rekommendationer om hur lärosätena bör handla för att uppfylla föreskrifterna om bilagan till examensbevis. Se de allmänna råden här (pdf)

UHRFS 2019:3

Föreskrifter om upphävande av Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter (pdf)

UHRFS 2019:2

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter (pdf)

UHRFS 2019:1

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om särskild behörighet (pdf)

2018

UHRFS 2018:4

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval.

UHRFS 2018:3

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen.

UHRFS 2018:2

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:8) och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina vid Sveriges lantbruksuniversitet.

UHRFS 2018:1

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter.

2017

UHRFS 2017:3

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013: 4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen.

UHRFS 2017:2 

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval.

UHRFS 2017:1

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:3) om högskoleprovet.

2016

UHRFS 2016:5

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval.

UHRFS 2016:4

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:3) om högskoleprovet.

UHRFS 2016:3

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:3) om högskoleprovet.

UHRFS 2016:2

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen.

UHRFS 2016:1

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:3) om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll.

2015

UHRFS 2015:5

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om vad som avses med lämplighet för lärar- eller förskolläraryrket.

UHRFS 2015:4

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen.

UHRFS 2015:3

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:3) om högskoleprovet.

UHRFS 2015:2

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:10) om vilka utbildningar som kan anses ha godtagbar standard på eftergymnasial nivå utanför Norden.

UHRFS 2015:1

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval.

2014

UHRFS 2014:5

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (pdf)

UHRFS 2014:4

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:9) om bilagan till examensbevis (pdf)

UHRFS 2014:3

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:6) om översättning till engelska av svenska examina (pdf)

UHRFS 2014:2

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter (pdf)

UHRFS 2014:1

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet samt urval (pdf)

2013

UHRFS 2013:11

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (pdf)

UHRFS 2013:10

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om vilka utbildningar som kan anses ha godtagbar standard på eftergymnasial nivå utanför Norden (pdf)

UHRFS 2013:9

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om bilagan till examensbevis (pdf)

UHRFS 2013:8

Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina vid Sveriges lantbruksuniversitet (pdf)

UHRFS 2013:7

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om översättning till engelska av svenska examina vid Försvarshögskolan (pdf)

UHRFS 2013:6

Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina (pdf)

UHRFS 2013:5

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om bilaga till examensbevis för yrkeslärarexamen (pdf)

UHRFS 2013:4

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (pdf)

UHRFS 2013:3

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll (pdf)

UHRFS 2013:2

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om områdesbehörigheter (pdf)

UHRFS 2013:1

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval (pdf)

Senast uppdaterad: 16 december 2020