Nu finns UHR:s föreskrifter (2013:1) om grundläggande behörighet och urval i en konsoliderad version. Alla ändringar sedan 2013 finns alltså samlade i en pdf.

Den konsoliderade versionen innehåller ändringar som gjorts fram till den senaste ändringen UHRFS 2023:2.

Senaste lydelse av UHRFS 2013:1 (konsoliderad version) på uhr.se

Allt-i-ett 

En konsoliderad version är en sammanställning av alla gällande bestämmelser, från grundförfattning till senaste ändringsförfattningen. Det härbetyder att det räcker att titta i den konsoliderade versionen för att hitta aktuella bestämmelser.

Tänk på: Vid eventuella avvikelser är det den tryckta versionen som gäller rent juridiskt.