Svenskar som arbetar i EU:s institutioner är en resurs för både EU och för Sverige. Universitets- och högskolerådet (UHR) informerar om karriärmöjligheter inom EU:s olika institutioner och erbjuder stöd inför urvalsförfaranden för EU:s fasta tjänster.

UHR samarbetar med Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel. Representationen arbetar både för att stärka svensk närvaro på chefsnivå i institutionerna och för att stötta de personer som har klarat urvalsproven med att få fasta tjänster.

European Personnel Selection Office (Epso) är en interinstitutionell byrå som ansvarar för att välja ut personal till EU:s samtliga institutioner, byårer och organ:

  • Europaparlamentet,
  • Rådet,
  • Europeiska kommissionen,
  • EU-domstolen,
  • Europeiska revisionsrätten,
  • Utrikestjänsten,
  • Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,
  • Regionkommittén,
  • Europeiska datatillsynsmannen och EU-ombudsmannen.

Alla institutioner rekryterar personal från Epsos databas över godkända sökande. Epso hjälper EU-institutionerna att hitta rätt person till rätt jobb vid rätt tidpunkt genom effektiva och ändamålsenliga urvalsförfaranden.

På Epsos webbplats finns all information publicerad om ansökningsomgångar och urvalsförfaranden för arbete i EU:s institutioner. Epso publicerar också information om olika anställningsformer, löner, förmåner och mycket annat.

Om Epso

Många möjligheter i institutionerna

Det finns många varierade och stimulerande tjänster att söka både för personer med och utan högskoleexamen. I Epso:s databas publiceras såväl fasta tjänster som tillfälliga anställningar och tidsbegränsade kontraktsanställningar, Cast Permanent. Databasen för intresseanmälningar till kontraktsanställningar tar emot ansökningar löpande.

Flertalet tjänster att söka

För assistenter och andra administrativa tjänster, AST, krävs oftast gymnasieutbildning och cirka tre års relevant arbetslivserfarenhet för att söka, medan handläggartjänster och andra mer kvalificerade tjänster, AD, kräver en universitetsexamen. Den som söker måste vara medborgare i ett EU-land.

Rapport

Rapport kartläggning av svenska EU tjänstepersoner


Mer information

Epso:s webbsida


UHR:s nyhetsbrev "Praktik och arbete i EU:s institutioner"

Sociala medier

Instagram: @eucareerssweden 

Facebook: EU Careers Sweden 

LinkedIn: EU Careers Sweden

Vid frågor, mejla gärna till: concours@uhr.se

Senast uppdaterad: 21 januari 2021