Svenskar som arbetar i EU:s institutioner är en resurs för både EU och för Sverige. Universitets- och högskolerådet (UHR) informerar om karriärmöjligheter inom EU:s olika institutioner och erbjuder stöd inför urvalsproven, så kallade concours, för EU:s fasta tjänster.

UHR samarbetar med Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel. Representationen arbetar både för att stärka svensk närvaro på chefsnivå i institutionerna och för att stötta de personer som har klarat urvalsproven med att få fasta tjänster.

EPSO – European Personnel Selection Office - är EU:s rekryteringsbyrå som ansvarar för urvalsproven och utlysningen av tjänster i EU:s institutioner. På EPSOS webbplats
eu-careers.eu finns all information publicerad om ansökningsomgångar och urvalsprov för arbete i EU:s institutioner. EPSO publicerar också information om olika anställningsformer, löner, förmåner och mycket annat.

Många olika möjligheter i institutionerna

Det finns många varierade och stimulerande tjänster att söka både för personer med och utan högskoleexamen. I EPSO:s databas publiceras såväl fasta tjänster som tillfälliga anställningar och tidsbegränsade kontraktsanställningar, Cast Permanent. Databasen för intresseanmälningar till kontraktsanställningar tar emot ansökningar löpande.

Till institutioner räknas även myndigheter, organ och gemensamma företag. På webbplatsen eurobryssels.com kan den intresserade filtrera sökningen på "EU-institutions".

Många olika tjänster att söka

För assistenter och andra administrativa tjänster, AST, krävs oftast gymnasieutbildning och cirka tre års relevant arbetslivserfarenhet för att söka, medan handläggartjänster och andra mer kvalificerade tjänster, AD, kräver en universitetsexamen. Den som söker måste vara medborgare i ett EU-land.

Urvalsproven kallas concours

I EU:s institutioner anordnas flera urvalsprov, concours, för att få fram en så kallad reservlista på lämpliga personer som kan rekryteras när behov uppstår. Urvalsproven är alltså de första stegen till en EU-karriär.

Den som har klarat alla urvalsprov och hamnat på reservlistan kan börja söka fasta tjänster i EU:s institutioner.

Mer information

Nedan finns länkar till EPSO, Eurobrussels samt UHR:s nyhetsbrev "Praktik och arbete i EU:s institutioner" samt de sociala kanalerna Instagram @eurekrytering (UHR:s stafettkonto där personer som arbetar eller praktiserar i EU:s institutioner berättar om sin vardag) samt EPSO:s Facebook-konto EU Careers Sweden som administreras av UHR och Sveriges studentambassadörer för EU.

Vid frågor, mejla gärna till: concours (at) uhr.se

Senast uppdaterad: 11 juli 2019