Universitets- och högskolerådet (UHR) stöttar den som vill förbereda sig på uttagningsprovens olika moment. Träningen är öppen för alla svenskar som planerar att göra, och är behöriga att söka, ett aktuellt uttagningsprov.

Träningstillfällen inför databaserade prov med flervalsfrågor

Inför de databaserade prov med flervalsfrågor, Computer-based Multiple-Choice Questions tests (CBT), genomför UHR träningstillfällen. Under träningstillfällen går vi igenom samtliga delar i proven. Du får träna på de olika delarna och får ta del av metoder för att snabbt kunna lösa uppgifterna. Huvudsyfte med de träningstillfällena är att hjälpa dig förstå metoder bakom CBT.

Program för generella träningstillfällen

  • Syftet med EPSO-testerna
  • Vilka delar som ingår i testerna
  • Metoder för att snabbt hitta rätt svar (med hänvisning till den tidspress som råder under testerna)
  • Praktisk övning – du får göra tester på tid och får en genomgång av hur du kan tänka.

Att tänka på

  • Det kostar inget att delta
  • Kostnader för resa och lunch står du själv för.

Övningsmaterial inför uttagningsproven

För att öva dig inför de olika uttagningsproven, kan boken The Ultimate EU Test Book vara till hjälp. Det finns också övningsmaterial för CBT-test som använts vid tidigare träningstillfällen på EPSO:s webbplats där du får möjlighet att ladda ned viss text kostnadsfritt.

Länkar till övningsmaterial inför uttagningsproven

Träning inför Assessment Center och Case study

Vi anordnar även träningar vid olika tillfällen för dig som har fått en inbjudan till Assessment Center, AC.

På sidan Inför Assessment Center finns tips och råd inför uttangingsprov. Filmen A day at the Assessment Center beskriver de olika delarna som ingår under dagen. 

Online-träning inför de databaserade delarna av proven

Universitets- och högskolerådet erbjuder gratis träning online för dig som planerar att göra det datorbaserade uttagningsprovet, Computer-based multiple-choice test. Online-träningen är en kortversion av den träning som UHR genomför under en heldag i Stockholm och Bryssel.

Metodfilm: Träna online inför EU:s uttagningsprov

Senast uppdaterad: 7 september 2020