Vi anordnar olika utbildningsinsatser för att förbereda kandidater på uttagningsprovens olika moment. Träningen är öppen för alla svenskar som planerar att göra, och är behöriga att söka, ett aktuellt uttagningsprov.

Om du anmält dig eller har för avsikt att anmäla dig till en concours, får du gärna meddela oss så kan vi hjälpa dig med förberedelserna. För kontaktuppgifter, se sidan Kontakt.

Stöd och träning våren 2018

Under våren 2018 kommer EU:s rekryteringsorgan EPSO att utlysa ett stort antal uttagningsprov, inklusive en generell AD5-uttagning och en AD5 AUDIT.

Universitets- och högskolerådet (UHR) inbjuder därför till flera tillfällen med stöd och träning inför den första delen i uttagningsprovet (CBT). Som vanligt ser vi till att finnas både i Bryssel och i Stockholm, och våren 2018 dessutom i Göteborg.

Utbildningen är numera uppdelad i moduler

Uttagningsprovets första del är ett datorbaserat test i vilket fyra olika delar normalt ingår. Vi vet att personer har olika svårt för olika moment varför vi delat upp utbildningen i moduler. Du kan välja att delta i alla moduler eller i dem som du känner att du vill ha extra stöd i.

Läs mer om och anmäl dig till vårens träningstillfällen 2018.

Online-träning inför de databaserade delarna av proven

Universitets- och högskolerådet erbjuder gratis träning online för dig som planerar att göra det datorbaserade uttagningsprovet, det så kallade CBT-testet. Online-träningen är en kortversion av den träning som vi arrangerar under en heldag i Stockholm, Bryssel och Göteborg.

Metodfilm: Träna online inför EU:s uttagningsprov

Träningstillfällen inför uttagningsprov

Inför de databaserade delarna av proven, CBT-träningen, anordnar vi träning under en heldag. Under dagen går vi igenom samtliga delar i CBT-testet. Du får träna på de olika delarna och får ta del av metoder för att snabbt kunna lösa uppgifterna. På seminariet deltar även tjänstemän från institutionerna som tidigare gått igenom testet och klarat det. De delar med sig av sina erfarenheter och ger tips på hur du kan förbereda dig.

Program för generella träningstillfällen

  • Syftet med EPSO-testerna, vad man mäter
  • Vilka delar som ingår i testerna
  • Metoder för att snabbt hitta rätt svar (med hänvisning till den tidspress som råder under testerna)
  • Praktisk övning – du får göra tester på tid och får en genomgång av hur du kan tänka.

Att tänka på

  • Det kostar inget att delta
  • Kostnader för resa och lunch står du själv för.
  • Utbildningen genomförs på svenska.

Övningsmaterial inför uttagningsproven

För att öva dig inför de olika uttagningsproven, kan boken The Ultimate EU Test Book vara till hjälp. Det finns också övningsmaterial för det databaserade CBT-test som använts vid tidigare träningstillfällen och på EPSO:s webbplats finns  möjlighet att ladda ned viss text kostnadsfritt.

Länkar till övningsmaterial inför uttagningsproven

Träning inför Assessment Center och Case study

Vi anordnar även träningar vid olika tillfällen för dig som har fått en inbjudan till Assessment Center, AC.

För mer information om Assessment Center, se sidan Tips och råd inför uttagningsprov. Filmen A day at the Assessment Center beskriver de olika delarna som ingår under dagen. Du når filmen till höger.

Senast uppdaterad: 12 december 2017