Jag planerar att studera i Sverige

En bedömning av din gymnasieutbildning kan vara till hjälp när du ska planera framtida studier i Sverige. Den visar om du är behörig till högskoleutbildning eller inte. 

Om du har en utländsk gymnasieutbildning

En bedömning från UHR ger generell information om din utbildning, men det är i din ämnesförteckning som utbildningsanordnaren ser exakt vilka kurser som du har läst.

  • I vår digitala bedömningstjänst får du svar direkt på vad en utländsk utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Där kan du se generell information om din utbildning, och om den ger behörighet till högskolestudier: Bedömningstjänsten

  • Om den utbildning du vill jämföra inte finns i vår bedömningstjänst kan du ansöka om bedömning och få ett utlåtande från UHR: ansökan om bedömning av utländsk utbildning.

    På utlåtandet över gymnasieutbildning står det om din utbildning ger grundläggande behörighet för högskolestudier, alltså det som krävs för att studera på högskolan i Sverige. Du ser vilka ämnen du har särskild behörighet i och ditt meritvärde.

    Vissa utbildningar kräver särskild behörighet, det vill säga att du har läst specifika ämnen. Om din utbildning ger särskild behörighet i vissa ämnen står det också i bedömningen. Ämnen som inte krävs för särskild behörighet, till exempel psykologi, datateknik eller ekonomi, bedöms inte.

Andra bedömningar visar inte behörighet

En bedömning över eftergymnasial yrkesutbildning eller högskoleutbildning visar inte om du är behörig till studier. Däremot visar det att du har en avslutad och erkänd utbildning och kan vara till nytta när du söker jobb.

Vägledning till studier

Om du vill studera i Sverige så hittar du information på Studera.nu och på Yrkeshogskolan.se. Det kan finnas en möjlighet för dig att tillgodoräkna tidigare studier eller yrkeserfarenheter, vilket kan förkorta utbildningstiden.

Studera.nu

Yrkeshögskolan.se

Du ansöker till högskoleutbildning på Antagning.se

Om du ska söka en utbildning på universitet eller högskola i Sverige så kommer även eventuella kurser som du har läst på Komvux att räknas med. Information om både meritpoängskompensation och kompletteringsstudier hittar du också på Antagning.se: Räkna ut ditt preliminära meritvärde på Antagning.se

Det är universitetet eller högskolan som fattar beslut om behörighet och antagning. Det är inte nödvändigt att ha en bedömning av din utländska utbildning för att kunna söka en universitetsutbildning. Du kan söka direkt till högskolan eller universitetet och då görs bedömningen i samband med din anmälan till universitetsstudier.

Du hittar mer information och anmälan till högre studier på Antagning.se

Du som har gått viss högskoleutbildning med godkänt resultat, eller har motsvarande yrkeserfarenhet, kan få detta tillgodoräknat för utbildning vid en annan högskola.

Har du en utländsk utbildning och vill fortsätta studera i Sverige? Då ska du vända dig till det universitet eller den högskola som du vill studera vid för att få information om hur du kan ansöka om tillgodoräknande av din utländska utbildning.

Om du vill läsa vidare på ett mastersprogram är det universitetet eller högskolan som fattar beslut om behörighet och antagning.

Du ansöker och hittar mer information på Antagning.se

Om universitetet eller högskolan behöver hjälp med att bedöma din utländska utbildning kan du hänvisa till oss på Universitets- och högskolerådet. Du behöver alltså inte ha ett färdigt utlåtande från oss med dig till universitetet eller högskolan för att få din utbildning tillgodoräknad.

Universitetskanslersämbetet har adresser till samtliga högskolor, universitet och enskilda utbildningsanordnare i Sverige.

Begär ett skriftligt svar från högskolan

Att formellt ansöka om tillgodoräknande är ofta endast möjligt efter det att man blivit antagen till en utbildning. När du har ansökt om tillgodoräknande är det viktigt att du begär ett skriftligt svar från universitetet eller högskolan. Där ska det även finnas information om hur du går till väga om du vill överklaga beslutet.

Regler som styr tillgodoräknande

Det är universitetet eller högskolan du vill studera vid som avgör om du får tillgodoräkna dig utbildning eller inte. Detta gör universitetet eller högskolan utifrån regler om tillgodoräknande i högskoleförordningen kapitel 6 §6-8 och Lissabonkonventionen.

Högskoleförordningen, Sveriges riksdags webbplats

Om Lissabonkonventionen (sidan ENIC-NARIC och Lissabonkonventionen)

Om du har en oavslutad utländsk akademisk utbildning och vill studera vidare i Sverige för att avsluta utbildningen, ska du kontakta det universitet eller den högskola du vill studera vid. Från universitetet eller högskolan får du information om deras utbildningar och hur du ansöker.

Adresser till universitet och högskolor på Universitetskanslerämbetets webbplats

En bedömning av högre utbildning (till exempel kandidatexamen) från UHR betyder inte att du är behörig till utbildning på avancerad nivå, till exempel masterutbildning. Bedömningen ger inte heller någon garanti eller förtur till en utbildningsplats. 

Om du vill läsa vidare på ett mastersprogram är det universitetet eller högskolan som fattar beslut om behörighet och antagning. Du ansöker och hittar mer information på Antagning.se eller Universityadmissions.se.

Om du har en avslutad utländsk högskole- eller universitetsexamen kan du komplettera din utbildning i Sverige. I vissa fall är en komplettering bra för att utöka kunskapen om det svenska samhället och i vissa fall behövs det för att kunna jobba inom ett yrke i Sverige.

På Studera.nu kan du söka fram, jämföra och läsa om kompletterande utbildningar på flera lärosäten runt om i Sverige: Komplettera utländsk utbildning, Studera.nu.

Du anmäler dig till utbildningarna på Antagning.se.

Vissa yrken är reglerade i Sverige. Det betyder att det behövs en viss examen, legitimation eller annat formellt erkännande för att få arbeta inom yrket. Ett exempel är läkare. För flera av dessa yrkesgrupper finns kompletterande utbildningar som du också hittar mer information om på Studera.nu.

 Reglerade yrken i Sverige

UHR har i uppdrag från regeringen att få fler sökande till lärarutbildningarna genom att tydliggöra dess utbildningsvägar. Det finns en digital guide som riktar sig till dig som har tidigare yrkeserfarenhet, högskolexamen eller en utländsk lärar-/förskollärarexamen och är ett kortare utbildningsalternativ.

Lärarutbildningsguiden (Studera.nu)

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor. Du når oss på e-post utbildningsbedomning@uhr.se

Få en bedömning av din utländska utbildning

Ska du söka jobb och har utbildning från ett annat land än Sverige? Eller vill du studera vidare här? Så här kan UHR hjälpa dig att förklara din utbildning!

Senast uppdaterad: 22 maj 2024