Jag vill arbeta i Sverige

Om du har en utländsk utbildning kan du få den bedömd i Sverige. Du kan använda vår digitala bedömningstjänst, eller ansöka om bedömning och få ett utlåtande, vilket kan underlätta för både dig och arbetsgivaren när du söker jobb.

Det motsvarar en utländsk utbildning

Bedömningen är en hjälp för arbetsgivare när det gäller att jämföra din utländska utbildning med en svensk examen. Vi utfärdar inte en examen utan jämför din utbildning med en svensk examen. Du kan även söka arbete utan att ha fått en bedömning.

I vår digitala bedömningstjänst får du svar direkt på vad en utländsk utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet:

Bedömningstjänsten

Om den utbildning du vill jämföra inte finns i vår bedömningstjänst kan du ansöka om bedömning och få ett utlåtande från UHR: ansök om bedömning av utländsk utbildning.

Olika myndigheter bedömer olika utbildningar

Du behöver vända dig till olika myndigheter beroende på vilken utbildning du har och vilket yrke du vill arbeta inom.

Om du har en avslutad utländsk högskoleutbildning (minst 2 år), en avslutad utländsk yrkeshögskoleutbildning (minst 1 år) eller en avslutad gymnasieutbildning kan du få den bedömd av oss på UHR. Använd vår bedömningstjänst, eller ansök om en bedömning och få ett utlåtande.

Bedömningen kan du använda när du söker jobb för att visa vilken utländsk examen du har. Den visar kortfattat vilken svensk examen/yrkeshögskoleexamen din utbildning motsvarar.

UHR bedömer även gymnasial yrkesutbildning som inte ger tillträde till högskolestudier.  Specifikt för dessa utbildningar är att de har mer praktisk undervisning inom ett yrkesområde. För rena yrkesutbildningar bedömer vi inte några särskilda kurser för motsvarande behörighet eftersom utbildningen inte ger tillträde till universitet och högskola.

Använd bedömningen när du söker arbete

Bedömningen, antingen från vår bedömningstjänst eller om du har fått ett utlåtande, är ett komplement till utbildningsdokumenten och CV när du söker arbete.

Bedömningen visar att utbildningen motsvarar en yrkesutbildning på svensk gymnasienivå samt även vilken inriktning utbildningen har. Det kan underlätta för en arbetsgivare att förstå den utländska utbildningen och vilka kvalifikationer som du har. Om arbetsgivare har frågor om utbildningen eller utlåtandet så går det bra att kontakta UHR.

Vissa yrken är reglerade genom att det i en svensk lag står vad som krävs för att få arbeta inom yrket, till exempel en viss examen eller en auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande. För att få arbeta inom ett sådant yrke måste du vända dig till den myndighet som ansvarar för det yrket (behörig myndighet). Är du EU/EES-medborgare gäller speciella regler enligt direktiv 2005/36/EG. Det finns även andra direktiv som reglerar yrken.

Arbeta inom ett reglerat yrke inom EU/EES

Reglerade yrken och vilka behöriga myndigheter som finns i Sverige

Har du frågor om att arbeta i ett reglerat yrke är du välkommen att kontakta Rådgivningscentrum för yrkeskvalifikationer

Inom vissa yrken finns krav som gäller just den branschen. Arbetsförmedlingen har en lista över yrken där du får information om vilka utbildningar och krav som ställs. Hos Myndigheten för yrkeshögskolan kan du få hjälp att hitta rätt branschorganisation.

Olika yrken på Arbetsförmedlingens webbplats

Branschorganisationer på Tillväxtverkets webbplats

Vägledning till arbete

När du söker arbete ska du skriva in dig på Arbetsförmedlingen. Där hittar du information om olika yrken, vilken utbildning som krävs för att arbeta inom yrket, hur du söker jobb och hur du skriver in dig som arbetssökande. Du kan även kontakta en vägledare i din kommun, exempelvis inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux), eller ett lärcentrum.

Arbetsförmedlingens webbplats

Kontakter och nätverk kan vara viktiga när du söker arbete. Det finns flera organisationer som ordnar möten för personer med utländsk utbildning som ännu inte har etablerat sig på arbetsmarknaden i Sverige. Det kan handla om att få träffa en person inom samma yrke som du har, att få ingå i ett mentorskapsprogram eller kunna få en praktikplats. Sök efter exempelvis mentor + nyanländ på internet så kan du hitta flera av dem.

I vissa regioner och kommuner anordnas kortare regionala yrkesutbildningar kombinerat med yrkesinriktad svenska. Ta kontakt med en vägledare i din kommun eller kontakta Arbetsförmedlingen och fråga om det finns yrkesanpassade utbildningar där du bor. Det kan vara ett bra sätt att öka din möjlighet att få ett arbete.

Sfx för Ukraina - svenska för yrkesutbildade i Stockholm

Genom projektmedel från Länsstyrelsen i Stockholm kan Sfx erbjuda tre program för ukrainska flyktingar, till att börja med under 2023. Du som har tillstånd enligt massflyktsdirektivet och har en yrkesbakgrund som ingenjör, arkitekt, programmerare eller inom vård kan söka till Svenska för ingenjörer och arkitekter, SFINX i Järfälla, Svenska för programmerare, Sfx-IT i Tyresö och Svenska för vårdutbildade, SFV i Tyresö.

Sfx för Ukraina, sfx.se

Sfx svenska för yrkesutbildade Stockholm

Ett samarbete mellan samtliga kommuner i Stockholms län, kommunernas medlemsorganisation Storsthlm, Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholm. Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket för den som har yrket med sig sedan tidigare. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande. I dagsläget finns det kurser för yrkesområdena: entreprenörer, ingenjörer, arkitekter, lastbilsförare, medicinsk personal, pedagoger, ekonomer, jurister, samhällsvetare och programmerare. Kurserna är gratis för eleven och betalas av hemkommunen.

www.sfx.se

Sfx svenska för yrkesutbildade i Uppsala län

Om en person har yrkeskompetens från ett annat land och snabbt vill lära sig svenska och börja arbeta kan hen läsa svenska för yrkesutbildade, sfx, i Uppsala län. Kurserna börjar från olika nivåer. Både sfi (svenska för invandrare) och sva (grundskole- och gymnasiesvenska) ingår i kurserna. Förutom svenska läser man även orienteringskurser med fokus på sitt yrke.

För närvarande ges utbildningar för medicinsk personal, pedagoger och företagare.

Yrkesinriktad språkutbildning, sfx

Yrkes-sfi i Skåne

Ett samarbete mellan kommuner i Skåne. Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Målet är att förkorta vägen mot arbete och egenförsörjning. I dagsläget finns det kurser inom charkuteri och delikatess, restaurang, servering/bar/barista, barnskötare, undersköterska och bussförare. Kurserna är gratis för eleven och betalas av hemkommunen.

www.yrkessfiskane.se

Många yrkesområden är kopplade till en branschorganisation. De har information om ditt yrke och kan ge dig råd om vilka yrkeskrav som gäller i Sverige. Vissa branschorganisationer kan genomföra så kallade branschvalideringar. Validering innebär att du får din kompetens och dina kunskaper bedömda. Det gäller både kunskaper du har skaffat dig genom studier, i arbetslivet och i vardagen. Kontakta Arbetsförmedlingen för att få veta mer.

Branschorganisationer på Tillväxtverkets webbplats

Arbetsförmedlingen

En fackförening eller ett fackförbund är en organisation där anställda inom ett visst yrke eller en viss arbetsplats går ihop för att arbeta för sin arbetssituation och sina rättigheter på arbetet. Det finns fackföreningar inom många olika yrken och de har information om ditt yrke och hur arbetsmarknaden ser ut. De kan ge dig rådgivning och vägledning i frågor som rör ditt yrke. Sök på internet på ditt yrke + fackförening så hittar du mer information.

Du kanske behöver komplettera din utbildning för att kunna arbeta i Sverige. Det kan ibland vara bra att läsa några kompletterande kurser då det kan göra det enklare att få ett jobb. Vänd dig till en vägledare för att få mer information.

Många yrken är oreglerade i Sverige. Det innebär att det är arbetsgivaren som avgör vilka kvalifikationer som ställs i samband med en rekrytering. Men en del yrken i Sverige är reglerade och kräver auktorisation eller legitimation.

Reglerade yrken i Sverige

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor. Du når oss på e-post utbildningsbedomning@uhr.se

Senast uppdaterad: 22 maj 2024