Lyssna

Ämnesbetyg i antagning till högskolestudier

I och med att ämnesbetyg kommer att införas i gymnasial utbildning från och med 1 juli 2025 har Universitets- och högskolerådet i uppdrag att ta fram föreskrifter för grundläggande och särskild behörighet, men också tillämpningar och anpassningar för antagningssystemet. Arbetet genomförs i samverkan med Skolverket, berörda lärosäten och andra myndigheter.

Från den 1 juli 2025 kommer ämnesbetyg att ersätta kursbetyg i gymnasieskolan och vid komvux. De elever som har påbörjat studier i gymnasieskolan före 1 juli 2025 kommer dock att läsa och få betyg i kurser, alltså i det nuvarande systemet.

I slutet av vårterminen 2028 får den första årskullen gymnasister en gymnasieexamen med ämnesbetyg. Sökande till högskolestudier som har studerat vid vuxenutbildningen hösten 2025 prövas i urvalet till vårterminen 2026 med de nya ämnesbetygen. För UHR:s del innebär det att både betygsdatabasen (BEDA) och antagningssystemet måste anpassas och testas i god tid före införandet av för ämnesbetyg.

Stort informationsbehov

Myndigheten har även i uppdrag att informera om förändringarna till de målgrupper som berörs. Här ingår bland annat elever i grundskolans årskurs nio, gymnasister och studerande vid vuxenutbildningen, samt föräldrar och andra intressenter. UHR:s huvudkanaler för information om förändringarna och dess konsekvenser är framför allt Studera.nu, Antagning.se och UHR:s vägledarsidor. Studie- och yrkesvägledare inom olika utbildningsformer utgör en viktig kanal för vidareinformation till målgrupperna.

Justering av UHR:s föreskrifter

I samband med förändringarna kommer UHR att ta fram nya föreskrifter för särskild behörighet. Även föreskrifter för kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen kommer att tas fram. Det första förslaget publicerades 2023-01-23. Det andra förslaget publicerades 2023-11-29, och det tredje förslaget publicerades 2024-02-02 med sista svarsdatum 1 mars 2024.

Även UHR:s föreskrifter om grundläggande behörighet och urval kommer att behöva justeras med anledning av införandet av ämnesbetyg.

Informationen om förändringarna kompletteras allt eftersom. 

Senast uppdaterad: 2 februari 2024