Vid tre tillfällen under oktober och november erbjuder de åtta Euroguidance-centren i de nordiska och baltiska länderna en transnationell distanskurs för vägledare om studier och praktik i andra länder.

Kursen riktar sig till dig som arbetar med unga (ca 14-18 år) och som inte har så mycket tidigare erfarenhet av internationell mobilitet.

Det är kostnadsfritt att delta och Sverige har plats för tre vägledare.

Kursen ges på engelska och ger möjlighet till virtuellt samarbete med grupper av kollegor från andra nordiska och baltiska länder.

Det kommer att hållas tre gemensamma digitala eftermiddagsseminarier den 20 oktober, 3 november och 17 november (totalt 6 timmar), med obligatorisk närvaro.

Intresserad? 

Om du är intresserad är du välkommen att anmäla dig till Nina Ahlroos på nina.ahlroos@uhr.se, senast 20 september.

Skriv "Nordisk-Baltisk webbkurs" i ämnesraden.