Vanliga missförstånd inför anmälan

Som vägledare behöver du inte ha detaljkunskaper om anmälan och de olika stegen i antagningsprocessen. Allt den sökande behöver veta finns att läsa sig till på Antagning.se. Här på sidan kommenterar vi några steg som ofta missförstås.

Information och inspiration på Studera.nu

Det kan vara en god idé för gymnasister och andra intresserade att skaffa sig en bild av högskolestudier, vägar och val före själva anmälan via webbplatsen Studera.nu. Funktionen Hitta och jämför utbildningar gör det möjligt att jämföra innehåll, längd och studieupplägg mellan utbildningarna och visar även arbetsmarknadsprognoser och tidigare antagningsstatistik.  

Hitta och jämför utbildning på Studera.nu

På Antagning.se finns flera sätt att filtrera utbildningar. Ämnesträdet ger en bra överblick över ämnesindelningen på högskolan. 

Bara behöriga kan få plats

För att över huvud taget vara aktuell för en studieplats, måste den sökande ha rätt förkunskaper = vara behörig till utbildningen. 

Vad som krävs till en viss utbildning framgår av kursbeskrivningen och/eller behörighetsinformationen på högskolans webbplats. Informationen finns också på Antagning.se.

De termer som används är antingen förkunskapskrav eller behörighet. 

Tips. Elever och föräldrar kan enkelt se vilka behörigheter deras gymnasieprogram ger i Utbildningsguiden på Skolverkets webbplats.

Utbildningsguidens behörighetsvisare 

Struken?! Varför då?

Många gånger tycks inte sökande vara medvetna om att man behöver vara behörig till en utbildning för att vara med och konkurrera om en plats. Den som i tid har satt sig in i vad kraven innebär och hur man skaffar sig behörighet, slipper tråkiga överraskningar när antagningsbeskedet kommer.

Den som är obehörig står som ”struken” till de utbildningarna i antagningsbeskedet. Har den sökande missat att ladda upp eller skicka in ett betyg, kan hen bli behörig efter att första antagningsbeskedet publicerats genom att skicka in en sen komplettering och återanmäla sig: 

Anmäl dig igen, på Antagning.se 

Lång anmälningsperiod 

Även om det tycks vara lite av en sport att anmäla sig i sista stund, har vi märkt att fler nu gör sin anmälan några dagar innan den 15 april respektive 15 oktober. Den som är ute i god tid kan gå in och ändra sin anmälan genom att lägga till, stryka och ändra rangordning fram till sista anmälningsdag. 

Anmälningsperioden är 30 dagar, så det går att undvika "fort och fel". Till vissa utbildningar finns ibland möjlighet att göra en sen anmälan. 

Sen anmälan på Antagning.se

Alternativa datum

Det är bra att känna till att vissa vidareutbildningar har andra antagningsomgångar. För den som söker till vissa specialistsjuksköterskeutbildningar gäller andra datum. 

Datum för påbyggnadsutbildningar, på Antagning.se

Rangordningen avgörande 

För att alla behöriga sökande ska kunna prövas i urvalet måste underlaget följa en strikt hierarki. Om en viss sökandes meritvärde inte räcker för att få en plats på det högst rangordnade utbildningsalternativet, går processen vidare med alternativ 2, och så vidare.

Den utbildning en sökande helst vill komma in på sätter han/hon först. Det minst intressanta alternativet, kurs eller program spelar ingen roll, ska sättas sist i anmälan. Den som har förstått det här, kommer heller inte att ha svårigheter att svara på antagningsbeskedet.

Ett vanligt missförstånd är att anmälan ses som en öppen intresseanmälan och att antagningsbeskedet blir ett icke-hierarkiskt erbjudande (= smörgåsbord) som man själv väljer ifrån där och då. Varje år ringer förtvivlade sökande till oss och undrar varför de strukits från lägre prioriterade alternativ. 

Tänk på. Särskilt viktigt blir det att svara rätt när man som sökande ÄNDRAT sig sedan man gjorde sin rangordning.

Svara så här, på Antagning.se

Tekniken förenklar kompletteringar 

Nu när det är enkelt att ladda upp dokument på Antagning.se har vi märkt att många onödiga handlingar dyker upp. Eftersom gymnasiebetygen från nationella betygsdatabasen, BEDA, förs över direkt för de som gjort en anmälan, behöver man inte ladda upp dem. Så fort ett dokument är uppladdat kan sökande själv se det och slipper undra över postgången inför bland annat sista kompletteringsdag. För att kunna ladda upp dokument måste man ha en aktuell anmälan.

Den som har fullt sekretesskydd ska aldrig ladda upp några dokument på Antagning.se.eller skicka något till den adressen, utan till: 
UHR
c/o SGA
Box 4030
171 04 Solna

Efter urval 2 

Efter det andra urvalet är det möjligt att lämna återbud till platser där man är antagen eller reserv. På Mina sidor  ser den sökande om reservantagning pågår till en viss utbildning. Skulle han eller hon bli antagen får hen ett mejl och nytt antagningsbesked.  

Checklista för dig som är antagen, på Studera.nu

Senast uppdaterad: 16 juni 2023