Tipsa gymnasister och andra intresserade om instruktionsfilmer, räknehjälp och meritvärderingsexempel inför deras anmälan till högskolan HT22.

Verktyg för att visa behörighet, jämförelsetal och meritvärde

1. Skolverkets behörighetsvisare beskriver vilken särskild behörighet ett visst gymnasieprogram ger och vilka kurser man kan behöva komplettera med till olika högskoleprogram. 

Behörighetsvisaren på Skolverkets webbplats

Så vet du att du är behörig (film 2:20)

2. Räknehjälpen på Antagning.se gör det möjligt att räkna fram sitt jämförelsetal. OBS: Meritpoängen måste man lägga till själv.  

Räknehjälp för gymnasieexamen

3. Meritvärdering av gymnasieexamen

Exempel med Signe och Kim på Antagning.se

4: Kommer jag in? 

Antagningsstatistiken (film 3:20)