I år fyller Euroguidance nätverket 30 år. För att fira, bjuder vi in till en kostnadsfri konferens för vägledare, beslutsfattare, utbildare m fl inom vägledningsområdet i Europa.

Under rubriken Meeting the future today: Capacity building for the European guidance community, är du välkommen att delta på plats i Prag eller digitalt, den 30 november 2022.

I en serie workshops och panelsessioner kommer befintliga verktyg, ramverk och tillvägagångssätt inom vägledningsområdet att presenteras och diskuteras. 

Ta del av inbjudan i sin helhet

Meeting the future today, pdf 

Registrera dig senast 21 november

Mer information finns på Euroguidancenätverkets webbplats

Del av Global Careers Month

Evenemanget arrangeras som en del av Global Careers Month som går av stapeln  8/11 – 13/12 2022, på initiativ av Cedefop, Europeiska kommissionen, ETF, ILO, OECD, UNESCO och Världsbanken. Evenemanget stöder också samarbetet mellan Euroguidance och IAEVG (International Association for Educational and Vocational Guidance). 

2.0  loggaeg30ar.jpg