Den ändring i högskoleförordningen som gjordes 2018 (7 kap) och som innebär att områdesbehörigheter tas bort till antagning till utbildningar som startar efter maj 2022 påverkar också meritpoängen för områdeskurser.

Den som avslutat en gymnasieutbildning och fått ut ett slutbetyg,  får tillgodoräkna sig meritpoäng för så kallade områdeskurser med maximalt 1,0 poäng. I och med den ändring i högskoleförordningen som regeringen beslutade om 2018 tas dock meritpoängen för områdeskurser bort för den här gruppen. 

Det kommer alltså inte att vara möjligt för sökande med den här betygstypen att få räkna med 1,0 meritpoäng för områdeskurser till utbildningar som börjar efter maj månad 2022. Fram tills dess gäller dagens regler. 

UHR kommer under året att utreda hur en möjlig kompensation för den här gruppen sökande skulle kunna utformas. När vi har färdigt förslag informerar vi om detta i nyhetsbrev och här på vägledarsidorna.