Den 28 november beslutade UHR:s styrelse om ändring i föreskrifter om grundläggande behörighet och urval (UHRFS 2013:1).

Från och med antagningen till sommarkurser 2017 tas kvotgruppen BIex bort. Därmed införs också en meritvärdesjustering för sökande från 26 olika länder samt IB och EB för att kompensera den 'devalvering 'de svenska betygen fick i samband med Gy11. Det blev ju svårare att få högsta betyg för elever i svenska gymnasieskolan och meritvärderingen för utländska betyg baserade sig på tidigare förhållanden.

Som ni kanske sett i media, har framför allt IB-intressenter känt sig frustrerade över remissförslaget. En reaktion som ska jämföras med den som många här hemma kände när den nya betygskalan infördes. 

Vilka länder gäller det? 

Utöver examina från Internationell respektive Europeisk Baccalaureate, ändras skalorna för följande länder: 

       
Algeriet  Frankrike Libanon Portugal 
Bangladesh  Island Luxemburg Ryska federationen 
Bolivia  Kamerun Marocko Saudiarabien 
Brasilien  Kanada  Nederländerna Schweiz
Colombia Kina Norge Tunisien 
Danmark Kuba Peru - IB 
Finland Lettland Polen  - EB

Föreskriften träder i kraft 1 januari 2017 och går inte att överklaga.

Till UHRFS 2016:05, publicerad 9 december 2016.  

Ministern för högre utbildning och forskning svarar riksdagsledamöter med anledning av beslutet

Ta del av Helene Hellmark Knutssons svar om övergångsbestämmelser för IB- respektive EB-elever via länken här under: