Betyg. Alla sökande ska ha samma möjligheter att komma in på den utbildning de vill. Om inte nuvarande regler ändras inför hösten 2017 kommer de som söker till högskola med GY11-betyg att missgynnas. (Dagens Samhälle 2016-11-24.)

UHR-replik i Dagens Samhälle 2016-11-24 på debattinlägg 2016-11-21 Agera för att rädda IB-programmet av Olle Burell (S) och Lotta Edholm (L).

Den 28 november tar styrelsen för Universitets- och högskolerådet (UHR) beslut om nya föreskrifter om ”grundläggande behörighet och urval för sökande med utländsk förutbildning”.

I artikeln ”Agera för att rädda IB-programmet” hävdar Olle Burell (S) och Lotta Edholm (L) att förslaget handlar om ”hur slutbetyg ska räknas för elever med examen från International Baccalaureate (IB-gymnasierna)”.

Det är att förenkla frågan väl mycket. Bakgrunden till förslaget är att Gymnasieskola 2011 (GY11) ändrar förutsättningarna totalt för antagning i betygsgruppen från och med hösten 2017. Betygsskalan i GY11 har sex steg (A till F) mot fyra i den tidigare skalan (MVG till IG) och det innebär att meritvärderingen nu måste justeras för alla sökande med utländska gymnasieutbildningar.

Med den nya föreskriften ska IB-studenter, EB-studenter från Europaskolan och gymnasieelever från 26 länder få en ny meritvärdering som motsvarar betygsskalan A-F i GY11. UHR ska se till att antagningen till utbildningar på universitet och högskolor är så rättvis som möjligt.

Alla sökande ska ha samma möjligheter att komma in på den utbildning de vill. Om inte nuvarande regler ändras inför hösten 2017 kommer de som söker till högskola med GY11-betyg att missgynnas.

Åke Lernefalk
Pressansvarig, Universitets- och högskolerådet